Sökning: "fantasy miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden fantasy miljöer.

 1. 1. Vad upplever barnen som går i mobil förskola?

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Meyer Orsén; [2016]
  Nyckelord :Children’s perspective; experiences; lifeworld; phenomenology; meaningmaking; knowledgebuilding; Barnets perspektiv; Upplevelser; Livsvärld; Fenomenologi; Meningsskapande; Kunskapsbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå barnens upplevelser av världen som den kan framträda i mobil förskola. Målet var att identifiera barnets subjektiva upplevelse utifrån ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Rosen i parken - ur ett lekpersspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Elfrida Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :lek; lekperspektiv; fysisk miljö; barn; urban miljö; Rosen; Folkets park; Malmö;

  Sammanfattning : Barnens rätt till det offentliga rummet i städerna är idag högst begränsad. Förutom förskolegårdar och skolgårdar är barn i städerna hänvisade till speciellt utformade lekplatser för sin lek. LÄS MER

 3. 3. Fantasymiljö i 3D

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Alex Kristiansson; Leonard Medved; [2013]
  Nyckelord :Miljö; Trovärdig; Realistisk; Fantasy; Design; Koncept; 3D;

  Sammanfattning : Detta arbete visar processen och olika element som kan användas eller krävs för att skapa en trovärdig fantasymiljö. Genom att läsa, samla in och sammanfatta information om miljöer, växter, tekniska processer, färger, ljus och form från litteratur, internet och egna erfarenheter har vi skapat en slags guide över hur man kan skapa en trovärdig miljö. LÄS MER

 4. 4. Fantastiska världar och vad man hittar i dem. En undersökning av världar inom modern fantasylitteratur.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Joanna Libertson; [2012]
  Nyckelord :primär värld; världar; fantasy; sekundär värld; multiversum; magi; monster; raser; ondska; Spiderwick; Codex Alera; Dresden Files; Jonathan Strange Mr Norrell; Skuggorna i spegeln; Coraline; Stardust; Stravaganza; The Wheel of Time; The Gentlemen Bastards Sequence; Temeraire; Udda verklighet; The Inheritance Cycle; Den mörka materian; The Kingkiller Chronicles; Harry Potter; The Lies of Locke Lamora; Eragon; His Dark Materials; Guldkompassen; Northern Lights; The Golden Compass; The Name of the Wind; Butcher; Gaiman; Robert Jordan; Paolini; Pullman; Rowling; Tolkien; färgkodning; nutidsfantasy; drakar; alver; dvärgar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån frågeställningen: Vad är kännetecknande för världar/miljöer som förekommer inom modern fantasylitteratur? Syftet är att försöka upptäcka vilka element och strukturer som återfinns och hur de ser ut i förhållande till fantasyns genrekonventioner. För att ta reda på detta undersöks 16 fantasyböcker/-serier utgivna mellan 1990 och 2011. LÄS MER

 5. 5. Opera i Stockholm, Värtahamnen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jakob Wiklander; [2011]
  Nyckelord :opera; situationism; stockholm; platform; fantasy world; social scene; scenography; Opera; situationisterna; Stockholm; Värtahamnen; trompe l oeil; plattform; dekor; kulissarkitektur; scenografi; experimentscen; fantasivärld; social scen;

  Sammanfattning : Längst ut på piren i Värtahamnen har jag velat skapa Operastaden, en mikrostadsdel som är en egen värld helt uppbyggd kring opera. Hit skulle alla operarelaterade verksamheter flytta, såsom operahögskolan och baletthögskolan. LÄS MER