Sökning: "fantasy"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade ordet fantasy.

 1. 1. Leveraging Omnichannel Retailing for Customer Loyalty through Customer Lifetime Value: Is this the reality, or is this just fantasy?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Gåsste; Antara Islam; [2023-07-03]
  Nyckelord :customer lifetime value; customer loyalty; customer relationship management; omnichannel; online store; physical store; Swedish home and consumer electronics retail;

  Sammanfattning : Scope: Many physical store-based retail businesses are establishing online stores to provide an omnichannel experience to customers. Omnichannel contributes with an immense supply of data, whereas, the physical store complements this data with its touch and feel aspect, especially for the home and consumer electronics industry. LÄS MER

 2. 2. Kvinnobilder i Två Total War- dataspel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Stoltz; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the portrayal of medievalism and the female images in computergames by examining the strategy game Medieval II Total War and fantasy strategy game TotalWar Warhammer II through a feminist lens.The study employs gender theories and game analysis, drawing on Laura Mulvey's "The MaleGaze" theory to identify and analyze genders as well as historical aspects of the games. LÄS MER

 3. 3. Geralt's Third Sword : Representation of sex in The Witcher 3: Wild Hunt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Lynn Lynn Angerer; Mette Christiansen; [2023]
  Nyckelord :Gazes; Reward; Sex; The Witcher 3: Wild Hunt; Video Game; Women;

  Sammanfattning : This paper examines the representation of sex in the game The Witcher 3: Wild Hunt in terms of quest design, narrative, and sex scenes. Examining this topic is relevant to identifying misogynistic tropes in games and finding out where the portrayal of sex might be lacking or even harmful, for designers as well as consumers. LÄS MER

 4. 4. Elevers föreställningar om fantasi : och hur de använder sig av fantasin för att lösa uppgifter i ämnena teknik och bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva Zwahlen; [2023]
  Nyckelord :fantasy imagination socioculture subject didactics image middle school elementary school pedagogy drawing pretend play didactics free play children students creativity cognition development; fantasi sociokultur ämnesdidaktik bild mellanstadium grundskola bildpedagogik ritning låtsaslek bilddidaktik fri lek barn elever kreativitet kognition utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker hur elever använder fantasin när de får en bilduppgift i ämnet bild och när de får en ritningsuppgift i ämnet teknik. Studien är utförd på elever i årskurs sex. Studien undersöker hur eleverna skapar inre bilder utifrån sina erfarenheter och använder sin fantasi för att lösa konkreta skoluppgifter. LÄS MER

 5. 5. “Man känner sig inspirerad, man får liksom känslor, man får fakta om hur det är” : En intervjustudie med barn om etniska och kulturella representationer i disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Englund; Alice Klaesson; [2023]
  Nyckelord :Audience; children; culture; Disney; ethnicity; film; identification; reception theory; representation; semi-structured interview; sensoric interview; uses and gratification;

  Sammanfattning : The study examines how children act as audiences, which needs are fulfilled through their consumption of Disney films and how children receive messages about cultural representations in animated films. Furthermore, how children relate to Disney's characters and their understanding of what is real and made-up in Disney's films is examined. LÄS MER