Sökning: "fantasy"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet fantasy.

 1. 1. "Och väggarna förvandlades till världen runtomkring" : pedagogers röster och praktiker kring att främja elevers fantasi och kreativitet i och genom fritidshemmets inomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mia Thorén; [2020]
  Nyckelord :Artifact; creativity; design; didactics; fantasy; leisure-time centre; physical learning environment; Artefakt; design; didaktik; fantasi; fritidshem; fysisk lärmiljö; kreativitet;

  Sammanfattning : Betoningen i fritidshemmets och dess pedagogers uppdrag ligger på det som många gånger är oförutsägbart – lek, utforskande och kreativa arbetssätt samt att främja elevers fantasi och kreativitet. Fritidshemmet är även en fysisk plats – en komplex miljö där förväntningar om informellt lärande och omsorg ska iscensättas och ta plats. LÄS MER

 2. 2. El efecto de incertidumbre en ”Olingiris”, ”La culpa es de los tlaxcaltecas” y ”El árbol”: Un estudio comparativo de tres relatos breves hispanoamericanos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brigitta Kontros; [2019-02-11]
  Nyckelord :spanska; Samanta Schweblin; María Luisa Bombal; Elena Garro; Fantastic literature; Theory of reception; Latin America;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to analyze why and how some texts leave us with a feeling of uncertainty, here called "the effect of uncertainty". The analysis is based on a comparison of "Olingiris" by Samanta Schweblin. "La culpa es de los tlaxcaltecas" by Elena Garro and finally "El árbol" by María Luisa Bombal. LÄS MER

 3. 3. Stereotypiska beskrivningar i fantasy? -En genusstudie av sex karaktärer i Född till hjälte av Rick Riordan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsstereotyper; fantasy; Percy Jackson; Annabeth; Grover; könsroller;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre centrala karaktärer samt tre mindre framträdande bipersoner i Rick Riordans bok Född till hjälte (2018). Syftet med analysen är att se hur karaktärerna beskrivs i boken och om de beskrivits stereotypiskt manligt eller kvinnligt, samt varför de är beskrivna på det sättet. LÄS MER

 4. 4. Fantasylitteraturens didaktiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vivianne Haki Ramcharan; Linda Hauksdottir; [2019]
  Nyckelord :fantasy; identity; literature; reading comprehension; education; fantasylitteratur; idenitet; litteratur; läsförståelse; läslust; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka fantasylitteraturens didaktiska möjligheter i klassrummet. Genom att introducera material som fångar elevernas intresse tror vi att man kan öka läsförståelse och engagemang. Till metod har vi i vår kunskapsöversikt systematiskt sammanställt forskning som vi hittat under hösten 2018. LÄS MER

 5. 5. Female Resistance in a World of Epic Heroes and Legendary Adventures : A feminist reading of Rick Riordan’s The Lost Hero, inspired by Luce Irigaray’s “The Power of Discourse and the Subordination of the Feminine”

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Cecilia Lovela; [2019]
  Nyckelord :Literature; Fantasy; The Lost Hero; Feminism; Resistance; English; Teaching;

  Sammanfattning : Literature is an important part of the curriculum of Swedish secondary school and The Lost Hero by Rick Riordan is a popular novel among teenagers in Stockholm. This creates an opportunity to look closer at the novel, and to investigate the narrative’s discussion of the female, and in this particular case, its depictions of the female characters. LÄS MER