Sökning: "fantasy"

Visar resultat 1 - 5 av 428 uppsatser innehållade ordet fantasy.

 1. 1. Läsningens kön : barns läsning i relation till genus och normer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emmie Tiberg; Louise Trulsson; [2021]
  Nyckelord :Läsning; Barn; Genus; Bibliotek; Normer; Vuxenstöd;

  Sammanfattning : This study centers around the way society’s gender norms affect the way children read and their reading habits. Reading is important for people to become functional members of a democratic society as it acts as the foundation for high levels of information literacy. LÄS MER

 2. 2. Stimulanser och affekter hos datorspelsberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simon Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Gaming addiction; Internet Gaming Disorder; IGD-20 test; MDA-framework; Silvan Tomkins affect theory; Social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine correlations between affects and stimulus concerning gaming addiction. The purpose of this is to increase the understanding of gaming addiction for better treatment from social workers. In recent years gaming addiction has become a more common affliction. LÄS MER

 3. 3. Colonial Imagery and representation in tourism marketing of African destinations. : A case study of Kenya

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anne Mundati; [2021]
  Nyckelord :Colonial myth; photography; marketing; Kenya; destination.;

  Sammanfattning : This research study is based on the visual marketing of African destinations and the colonial influence in a post-colonial world. Recent tourism research tourism has examined post-colonial realities in developing countries addressing the experience of British post-colonialism, however, only a few of those studies have examined the cultural consequences of tourism marketing image influence on culture and national identity. LÄS MER

 4. 4. “A sickness that could kill a dozen pigs in a single day”: An ecocritical approach to Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Alexander Sloots; [2021]
  Nyckelord :Kazuo Ishiguro; The Buried Giant; Ecocriticism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay will analyze Kazuo Ishiguro’s fantasy (or anti-fantasy) novel The Buried Giant (2016) from an ecocritical approach, with the aspiration to commence an ecocritical dialogue regarding the novel, which, at the time writing this, is non-existent. The first part of the analysis examines the portrayal of nature in The Buried Giant. LÄS MER

 5. 5. När De två bröderna har befriats upphör tiden. : En analys av en rysk fantasy-berättelse i förhållande till Campbells monomyt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Monomyth; The hero`s journey; Joseph Cambell; Diamond sword wooden sword; The keeper of the swords; The guardian of the swords; Monomyten; Hjältens resa; Joseph Campbell; Nick Perumov; Diamantsvärdet och träsvärdet del 1 och 2; Svärdens väktare;

  Sammanfattning : This study has conducted an analysis of how the monomyth has appeared in the fantasy story Diamond sword wooden sword part 1 and 2 by Nick Perumov. The study has confirmed that the story structure of the monomyth can be detected within several different characters progression. LÄS MER