Sökning: "farhågor"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet farhågor.

 1. 1. Skyddet av den marina miljön på djuphavsbotten i enlighet med Mänsklighetens Gemensamma Arvedel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nezik Keshto; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tack vare teknologiska framsteg har tiden kommit för världen att ta sina första steg mot en hittills outforskad plats, djuphavsbotten bortom nationell jurisdiktion, det så kallade Området. Områdets miljö innehåller eftertraktade mineraler som genom marin gruvdrift ska utvinnas. LÄS MER

 2. 2. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskors resonemang och föreställningar om donation efter cirkulationsstillestånd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Alexandra Ohrmhierta; Linn Kedja; [2019]
  Nyckelord :ICU - nurses; nursing; organ donation; DCD; Donation after circulatory death; DBD; Donation after brain death; Intensivvårdssjuksköterskor; Omvårdnad; Organdonation; DCD; Donation efter cirkulationsstillestånd; DBD; Donation efter hjärndöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över hela världen råder det brist på organ. 1 januari 2019 stod 807 personer på väntelistan för att få ett nytt organ i Sverige. Efterfrågan på organ är större än tillgången. Efterfrågan skulle kunna tillmötesgå bättre om DCD (eng. LÄS MER

 4. 4. Stridspilot - Ett kall eller en passion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Mikael Forselius; Nicklas Runds; [2019]
  Nyckelord :Stridspilot; drivkrafter; farhågor; motivation; trygghet;

  Sammanfattning : Det svenska flygvapnet kommer inom en relativt snar framtid införskaffa nya flygplan och samtidigt utöka sin verksamhet från tre till fyra flottiljer vilket innebär att antalet divisioner ökar från sex till åtta. Expansionen kräver stora personella resurser, resurser som kanske inte finns i framtiden. LÄS MER

 5. 5. Lärarvision med en-till-en : En intervjustudie om lärares möjligheter, farhågor, direktiv och användning av en-till-en-datorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Torbjörn Arvidsson; Per Herkel; [2019]
  Nyckelord :1:1; digital kompetens; digital undervisning; digitalisering; en-till-en; en-till-en-dator; samr; vision;

  Sammanfattning : Digitalisering och användande av datorer har ökat kraftigt i samhället, så även i skolans värld. Under de senaste åren har allt fler skolor försett varje elev med en egen dator, så kallade en-till-en-datorer. LÄS MER