Sökning: "farmaceut"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet farmaceut.

 1. 1. Kommunikationsproblem på svenska apotek : Förekomst och orsak

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ranya Abdul Rahim; [2019]
  Nyckelord :farmaceut; kommunikation; apotek; kommunikationsproblem; läkemedelsrådgivning;

  Sammanfattning : The word communication originates from the Latin word communicare that means to do something in common. When human beings communicate with each other, we share thoughts, emotions, values and actions. The foundation in communication is found within the interpersonal communication, which is the act of communication between two persons. LÄS MER

 2. 2. IT’S OUT OF MY HANDS. Perceptions about antibiotic resistance in rural India

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sonya Ibrahim; Camilla Jämting; [2018-02-05]
  Nyckelord :Drug Resistance; Bacterial; Antibiotic; Nursing; India;

  Sammanfattning : Bakgrund: Indien är ett av de länder som drabbas hårdast av antibiotikaresistens (ABR). Eftersom större delar av befolkningen är utan rent dricksvatten och i brist på sanitet är infektioner mycket vanliga. Det är lätt att få tag på antibiotika. Det är billigt och vanligtvis behövs inget recept för att köpa dem. LÄS MER

 3. 3. Kunders attityd till generiskt utbyte på apoteket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Matilda Relli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generikareformen trädde i kraft i Sverige 1 oktober 2002 med avsikt att sänka kostnader för läkemedel dels för den enskilde individen men även för samhället. Detta innebar att receptförskrivna läkemedel började bytas ut mot billigare generiska preparat, om varken behandlande läkare, expedierande farmaceut eller kund motsatte sig utbytet. LÄS MER

 4. 4. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER

 5. 5. Farmaceuters användning av beslutsstöd för läkemedel och vilka effekter det har för patienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mari Persson; [2018]
  Nyckelord :Farmaceut; beslutsstöd;

  Sammanfattning : Introduktion: Det pågår ständig forskning och utveckling av både läkemedel och teknik vilket gör att fler sjukdomar går att bota. I och med att människor blir allt äldre ökar även läkemedelsanvändningen. Många äldre personer har ca 10 läkemedel förskrivna och risken för läkemedelsrelaterade problem ökar med antalet läkemedel. LÄS MER