Sökning: "farmers’ experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden farmers’ experiences.

 1. 1. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kristina Wigfeldt; [2023]
  Nyckelord :mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Sammanfattning : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. LÄS MER

 2. 2. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lundberg; [2023]
  Nyckelord :lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). LÄS MER

 3. 3. Farming off the food crisis : exploring practitioners of agroecology in Ireland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ema Kotarski; [2022]
  Nyckelord :alternative food systems; agroecology; alternative agricultural practices; alternative food producers; Ireland; rural development; agriculture;

  Sammanfattning : The many negative environmental and socioeconomic issues tied to practices of industrial agriculture have led to increased interests in alternative food systems (AFSs) to improve the social and ecological conditions of food production. Agroecology as one example of an alternative agricultural practice seeks to achieve these goals but is highly context dependent. LÄS MER

 4. 4. To what extent are Hungarian farmers willing to cooperate on agri-environmental schemes? : experimental evidence from a public goods game

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lesly Neema Nassila; [2022]
  Nyckelord :public goods game; experimental economics; Hungary; collaboration; collective agri-environmental contracts;

  Sammanfattning : European Union agri-environmental measures fail to deliver expected benefits despite playing a central role in mitigating the negative effects of agriculture on biodiversity and the environment. Implementing agri-environmental contracts following a landscape-scale rather than an individual�farm level approach could potentially contribute to improving their environmental performance. LÄS MER

 5. 5. Pasture related characteristics and management strategies associated with udder health in farms with an automatic milking system : impact on somatic cell count and milking frequency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Laufors; [2022]
  Nyckelord :somatic cell count; milking interval; automatic milking system; udder health; heat stress; pasture strategies; preventative measures;

  Sammanfattning : Udder health plays a central role in the dairy industry and poor udder health can entail both negative economic and animal welfare consequences as well as increased antimicrobial use. The somatic cell count (SCC, a commonly used measurement of udder health) has been observed to increase during the summer season both in Sweden and in other countries. LÄS MER