Sökning: "farstametoden"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet farstametoden.

 1. 1. Intervjuer med fritidspersonal om mobbning och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Athena-Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Farstametoden; Fitidshem; Mobbning; Ljungström; Olweus; Olweusmodellen; Åtgärder;

  Sammanfattning : Fritidshemspersonals syn på mobbning och hur det kan hanteras. Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de hanterar mobbning på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Ellis slår till igen : Ett antimobbningsmaterial för pedagoger inriktat mot förskoleklass till år 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Skär; Tilia Volt; [2016]
  Nyckelord :Mobbning; diskriminering; kränkande behandling; högläsningsmaterial; förebyggande arbete.;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver processen vid framtagandet av ett högläsningsmaterial för pedagoger, inriktat mot årskurserna förskoleklass till år 3. Det är ett fristående antimobbningsmaterial som är tänkt att användas i förebyggande syfte mot kränkande behandling, diskriminering och mobbning. LÄS MER

 3. 3. Kränkt : En intervjustudie om mobbning i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sunna Olsson; [2013]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; självbild; skolklimat; skolpersonal; farstametoden;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal i skolan beskriver mobbning och arbetet mot mobbning. Problemformuleringarna var: Hur beskriver skolpersonal mobbning, hur beskriver skolpersonal förebyggande och upptäckt av mobbning samt hur beskriver skolpersonal hantering av mobbning och dess följder. LÄS MER

 4. 4. Värdegrundsarbete : En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anna Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :värdegrund; fritidslärare; värdegrundsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad fritidslärare anser om några olika metoder som finns för att arbeta med värdegrunden. Intervjuat sju yrkesverksamma fritidslärare som arbetar med olika metoder. Metoderna i undersökningen är SET, Olweusmetoden, Lions Quest, friends, farstametoden, charliemetoden och rePulse. LÄS MER

 5. 5. Mobbning : En studie av mobbning och anti-mobbningsarbete på en grundskola i Västmanland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Natalie Jansson; [2012]
  Nyckelord :mobbning; förebyggande arbete; åtgärdande arbete; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur en grundskola i Västmanland arbetar för att förebygga och åtgärda mobbningen på skolan. Studien belyser även elevernas upplevelse av förekomsten mobbning och kränkande handlingar på skolan. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med två pedagoger och sex elever ur årskurs 7-9. LÄS MER