Sökning: "fasad arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden fasad arkitektur.

 1. 1. Which qualities do Swedish people look for in their villas?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Daniel Wirgin; [2021]
  Nyckelord :Qualities; swedish houses; swedish villas; villas; houses; Kvaliteter; Svenska hus; Svenska villor; villor; fasad; taktyp; tak; hustyp;

  Sammanfattning : Some would say today’s villas lacks interesting architecture. Little variation and frankly, uninteresting. LÄS MER

 2. 2. Spånga Stadsdelshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Kvist Wiberg; [2020]
  Nyckelord :brick; townhall; Spånga;

  Sammanfattning : Stadsdelshuset ämnar att undersöka både platsens och programmets dualism.Spånga, som omtalas som Spånga socken i skrift så tidigt som 1300-tal, har genom sina historiska och samtida lager ett motsatsförhållande, där Spånga till allra största del utgörs av stora villa-områden från tidigt 1900-tal präglas stationsområdet och Spånga torg av modernare flerbostadshus, punkthus, bussterminalen och pendeltågsstationen. LÄS MER

 3. 3. Gottsunda culturehouse

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nastaran Ravadgar; [2019]
  Nyckelord :Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. LÄS MER

 4. 4. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 5. 5. Skräckens arkitektur. En analys av det hemsökta huset i Hin Ondes hus (1853) och Hemmet (2017)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Daria Buson; [2019]
  Nyckelord :Mats Strandberg; Aurora Ljungstedt; Edgar Allan Poe; hemsökt hus; Freud; det kusliga; Jung; arketyper; Skuggan; Vidler; arkitektur; skräcklitteratur; skräck; horror; horror literature; haunted house; the uncanny; architecture; the Shadow; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ett uråldrigt hus med murkna tegelstenar som är täckta med mossa träder fram ur mörkret. Murgrönan sträcker sig över fasaden och döljer de tomma fönstren. Ett litet torn med spetsiga spiror höjer sig över taket och bryter byggnadens redan bristande proportioner. LÄS MER