Sökning: "fasad"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet fasad.

 1. 1. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 2. 2. Which qualities do Swedish people look for in their villas?

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Daniel Wirgin; [2021]
  Nyckelord :Qualities; swedish houses; swedish villas; villas; houses; Kvaliteter; Svenska hus; Svenska villor; villor; fasad; taktyp; tak; hustyp;

  Sammanfattning : Some would say today’s villas lacks interesting architecture. Little variation and frankly, uninteresting. LÄS MER

 3. 3. Brandrisker i däckhotell : Är samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd tillräckligt?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Emil Öhrling; [2021]
  Nyckelord :Tire hotels; Fire risks; Fire load; Fire protection in buildings; Däckhotell; Brandrisker; Brandbelastning; Byggnadstekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka de risker som finns i samband med brand i däckhotell, samt utvärdera om samhällets krav på byggnadstekniskt brandskydd är tillräckligt för att hantera risknivån. Samhällets krav i studien är Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändring till och med BFS 2020:4 (BBR) och den kravställning som sker i enlighet med förenklad dimensionering. LÄS MER

 4. 4. Svällande brandstopp i fasadsystem - En experimentell studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Bengtsson; Alex Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Fasad; luftspalt; brandstopp; fuktmättnad; rainscreen cladding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since many new techniques and new materials have been introduced in the construction of facades there is a need to better understand the behavior when exposed to a fire. Recent facade fires involving rainshield claddings have displayed major consequences regarding the personal safety of the occupants and towards an economic loss. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungas upplevelse av psykisk ohälsa i grundskolan : En retroperspektiv studie om erfarenheter samt upplevelser av stöd och bemötande under skolgången

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Söderström; Mikaela Jacobson; [2020]
  Nyckelord :mental illness; school environment; treatment; children adolescence; psykisk ohälsa; skolmiljö; bemötande; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : Mental illness is a worldwide problem and can be seen as a threat to public health, both nationally and internationally. The purpose of this study is to investigate what kind of reactions and support young people with mental illness experienced, during their Primary School years. LÄS MER