Sökning: "fasad"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet fasad.

 1. 1. INFLUENCERN 2.0 – FRÅN REELL TILL VIRTUELL - En kvantitativ innehållsanalys av den virtuella influencern Miquela Sousas Instagramkonto

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Karlsson; Hanna Lööf; [2019-07-01]
  Nyckelord :Virtuella influencers; Miquela Sousa; Lil Miquela; Instagram; självpresentation; Goffmans dramaturgiska perspektiv; inraming; personlig; fasad; persona;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur den virtuella influencern Miquela Sousas persona tar form på det sociala mediet Instagram.Teori: Det teoretiska ramverket består av Goffmans dramaturgiska perspektiv samt visuella verktyg för innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. "Vad PK du är" : En etnografisk studie av åsikter om politisk korrekthet i ett samtida Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Amanda Lygdman; [2019]
  Nyckelord :”Politisk korrekthet”; maktstrukturer; diskriminering; språk; värderingar; fasad; grupp; symbolisk makt; färgblindhet;

  Sammanfattning : Politisk korrekthet är en komplex term. Den här uppsatsen undersöker hur åsikter om denna term uttrycks och hur detta påverkar oss i sociala sammanhang. Empirin består utav djupintervjuer med totalt åtta informanter. LÄS MER

 3. 3. Gottsunda culturehouse

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nastaran Ravadgar; [2019]
  Nyckelord :Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. LÄS MER

 4. 4. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 5. 5. Skräckens arkitektur. En analys av det hemsökta huset i Hin Ondes hus (1853) och Hemmet (2017)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Daria Buson; [2019]
  Nyckelord :Mats Strandberg; Aurora Ljungstedt; Edgar Allan Poe; hemsökt hus; Freud; det kusliga; Jung; arketyper; Skuggan; Vidler; arkitektur; skräcklitteratur; skräck; horror; horror literature; haunted house; the uncanny; architecture; the Shadow; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ett uråldrigt hus med murkna tegelstenar som är täckta med mossa träder fram ur mörkret. Murgrönan sträcker sig över fasaden och döljer de tomma fönstren. Ett litet torn med spetsiga spiror höjer sig över taket och bryter byggnadens redan bristande proportioner. LÄS MER