Sökning: "fasadbelysning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fasadbelysning.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av utomhusbelysning för Watt & Veke, med fokus fasadbelysning 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felicia Baaz; Josefine Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; fasadbelysning; utomhusbelysning;

  Sammanfattning : This report is a part of a thesis project for product development at an undergraduate level, which has been written by two students from Mälardalen University. The work has been carried out in cooperation with the company Watt & Veke AB, where the assignment were to design outdoor lighting. LÄS MER

 3. 3. Informationsrik fasadljussättning designad med verksamheten i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Nyholm Svensk; Robin Tubbin; [2015]
  Nyckelord :Fasadbelysning; fasadljussättning; informationsrik ljussättning; beskrivande ljus;

  Sammanfattning : Profit-based businesses today use bright billboards as a method of catching customers' attention while public actors often install floodlighting to highlight buildings. This report focuses on whether it is possible to combine the two methods to create a richly informative façade lighting, a light that displays a clear message and at the same time is beautiful and helps to create a landmark in the city. LÄS MER

 4. 4. Fasadbelysning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Jenny Ferm; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : K-fab saknar just nu någon typ utav utomhusbelysning i sitt produktsortiment.Arbetet går därför ut på att ta fram en ny typ av fasadarmatur förhemmiljö som ska hjälpa företaget att synas på en ny typ utav marknad.Arbetet ska lösas med de tre designmetodiska faserna; Analytisk fas, kreativ fasoch presentations fas. LÄS MER