Sökning: "fasader"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet fasader.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Susanna Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :högstadieelever; skolgård; gestaltning; landskapsarkitektur; barnperspektiv; ungdomars beteende;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Bostadsgårdens utformning : En fallstudie av hur öppna bostadsgårdar påverkar tryggheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ninve Janzon; [2020]
  Nyckelord :Trygghet; stadsutformning; bostadsgård; territorialitet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Att ha ett hållbarhetsperspektiv inom stadsplanering är idag en stor del av arbetet, inte minst är den sociala hållbarheten något man vill främja när städer ska formas. En del av detta arbete är bland annat att få människor ska känna sig trygga i samhället och främja tilliten till sina medmänniskor. LÄS MER

 4. 4. Streets | Facades | Rooftops : Motifs of Duality in Lahore and Stockholm

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Shayan Firoz Khilji; Zehra Ahsan Chughtai; [2020]
  Nyckelord :solidarity; resilience; appropriation; visibility; international; diversity;

  Sammanfattning : Old Lahore holds an ephemeral magic in its experiences, lying in the center of not only the city, but also a key component to all religious, spiritual and everyday activities, which expand beyond the horizontal planes. The vibrance of the old city threads itself into the dense urban fabric through its traditional jharokas (balconies) and intricately woven rooftops, these tendrils extend out to the modernized environment from which its identity is unique and unparalleled. LÄS MER

 5. 5. Detta bör fastighetsägare och fastighetsförvaltare av äldre murverkshus veta om sina fasader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Arvid Jogefors; Oscar Edh-Welinder; [2020]
  Nyckelord :Murverkshus; Korrosion; Fastighetsägare; Fasad; Fuktskador;

  Sammanfattning : Mellan år 1850 - 1930 var de dominerande arkitekturstilarna i Malmö stad väldigt stuckatur- och detaljrika. Flera av murverksbyggnaderna utförda i dessa stilar har problem med att delar av fasaden går sönder och rasar ned i gatan, vilket utgör en risk för person- och egendomsskador. LÄS MER