Sökning: "fascism and women"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fascism and women.

 1. 1. Svarta skjortor och svarta kjolar : En undersökning om fascistiska suffragetter och British Union of Fascists kvinnosyn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sam Kharazmi; [2021]
  Nyckelord :fascism; fascism and women; British fascism; British Union of Fascists; suffragettes; suffragettes and fascism; women and fascism; fascism; fascism och kvinnor; brittisk fascism; British Union of Fascists; suffragetter; suffragetter och fascism; kvinnor och fascism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var den största och mest framstående fascistiska gruppen i Storbritannien under mellankrigstiden. LÄS MER

 2. 2. The Rational State : A feminist look, supported by Althusser’s Marxist theory, at how Mr. Scogan views and interacts with the women in Aldous Huxley’s Crome Yellow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Andrew Modig; [2012]
  Nyckelord :Huxley; Althusser; ideology; fascism; rationality; feminism; patriarchy; essentialism; Enlightenment;

  Sammanfattning : This paper analyses Mr. Scogan and his treatment of women with the use of Althusser’s Marxist theory which (supposedly and in this case successfully) reveals the ideology which infuses every State and every larger social group. LÄS MER