Sökning: "fashion image"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden fashion image.

 1. 1. The role of Networking in Internationalization - The case of Swedish fashion firms’ internationalization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Melina Amel Sayyah; Karl Rydberg; [2019-08-08]
  Nyckelord :Networks; Networking; Internationalization; Foreign market entry; Fashion firms; Fashion industry; Sweden;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Are You Creating Socially Responsible Visual Communication? : An Exploratory Study of Fashion Companies’ External Social Responsibility on Instagram: A Marketer’s Perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Avesta Diliwi; Josefin Bäcker; [2019]
  Nyckelord :CSR; Social Responsibility; External Social Responsibility; Body Image Representation; Body Image; Diversity; Body Size; Ethnicity; Skin Color;

  Sammanfattning : Background: Following the development of digitalization and the emergence of social media a lot of attention has been drawn upon how these platforms are influencing the fashion industry and fashion marketing. As society is becoming more ethics and health conscious, fashion companies’ visual representations in social media are drawing more attention - who is represented and how are these representations portrayed. LÄS MER

 3. 3. The Impact Of High Fashion PR In The Creation Of A Fashion Editorial Image

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Isabelle Pandeya; [2019]
  Nyckelord :public relations; luxury; gatekeepers; fashion magazines; PR policies; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Brand owners protect their brands by setting policies through their public relations departments. The PR policies control how magazines communicate their brands to the public. This study examines the aesthetical values and impact of a brand owner’s public relations policies on fashion editorial images. LÄS MER

 4. 4. HOW DOES CO-BRANDING INFLUENCE BRAND IMAGE : A qualitative research on Supreme’s brand image from consumers’ perspectives

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kaer Li; Xinyi Wang; [2019]
  Nyckelord :brand; branding; brand image; co-branding; Supreme;

  Sammanfattning : Purpose- The purpose of this paper is to explore the influence of co-branding on brand images from consumers’ perspectives and whether the result of co-branding is consistent with the companies’ expectations or not. Design/methodology/approach- A qualitative research approach is adopted to allow a deeper insight into the impacts of Supreme co-branding from consumers’ perspectives. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning som manipulation? : En studie om legitimitet inom klädbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louice Nilsson; Felix Gunnervald; [2019]
  Nyckelord :CSR; legitimacy; sustainability reporting; social sustainability; garment industry; CSR; legitimitet; hållbarhetsredovisning; social hållbarhet; klädbranschen;

  Sammanfattning : Organisationer verkar i en värld med ständig övervakning och kontroll från omgivningens högt ställda normer och förväntningar. Företagens arbete med hållbar utveckling är inte längre en frivillighet om de ska överleva i den konkurrensinriktade och lätt utbytbara affärsmiljön. LÄS MER