Sökning: "fashion industry"

Visar resultat 1 - 5 av 926 uppsatser innehållade orden fashion industry.

 1. 1. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 2. 2. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. What Does Sustainability Mean? : A Study of Young Consumers’ Associations With, and Understanding of the Term Sustainability, Within the Fashion Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Berghe; Malcolm Sanchez Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; fashion industry; young consumers; sustainability perception; environmental sustainability; social sustainability; consumer perspective;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to investigate how young consumers understand sustainability in the fashion industry: how they define it and if they consider both environmental and social sustainability. Design/methodology/approach – A qualitative method was used. LÄS MER

 4. 4. Produktionslandets inflytande : The influence of country-of-production

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alva Jürgens; Hanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Country of Production; Purchase Intention; Country Equity; Country Awareness; Country Loyalty; Country Image; Perceived Value; Produktionsland; köpintention; nationsvärde; nationskännedom; nationslojalitet; nationsuppfattning; upplevt värde;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur modeföretags val av produktionsland påverkar svenska konsumenternas köpintention. Resultatet ska kunna användas som ett motiv av företag inom modesektorn i deras beslut om produktionsland. LÄS MER

 5. 5. Luxury Fashion Brands are Racing to Become Pioneers in The Use of Influencer Marketing: An Exploratory Study on How This Can Be Achieved and The Impacts on Brand Perceptions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mariam Elsayed; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Luxury Fashion; Luxury Value; Brand Identity; Brand Image;

  Sammanfattning : As the digital evolution continues to take on the world industry by industry, luxury fashion brands are left with no choice but to adapt to the new means of media consumption. Numerous luxury fashion brands are implementing influencer marketing strategies to communicate their brand's message in novel ways. LÄS MER