Sökning: "fashion photography"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fashion photography.

 1. 1. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 2. 2. SYMTOMATISKA PORTRÄTT I MODEFOTOGRAFI - En studie om kvinnors roller i Damernas Värld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Berglund; [2018-04-12]
  Nyckelord :The male gaze; fashion photography; femininity; feminist fashion; women roles;

  Sammanfattning : This essay will deal with six photographs from the Swedish magazine Damernas Värld and will analyse how the women in the pictures can be understand as non-normative in the context of fashion photography. The women’s transformation from object to subject are discussed based on gaze theories and with a cultural historical perspective. LÄS MER

 3. 3. Den instabila kulturen: en postmodernistisk studie av Guccis kampanj Utopian Fantasy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Elena Bozinova; [2018]
  Nyckelord :fashion studies; postmodernism; fashion image; fashion photography; late capitalism; pastiche; simulacra; undecidable; Gucci; Arts and Architecture; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation intends to display how today’s culturally dominant features of postmodernism can be read in the fashion image. By doing a qualitative study of Gucci’s campaign Utopian Fantasy from Spring/Summer 2018, this thesis has located postmodern tendencies in the fashion image. LÄS MER

 4. 4. Vad är äkta mode på gatorna? : En semiotisk bildanalys av maktstrukturer inom street style fashion photography

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Granström; [2018]
  Nyckelord :Street Style Fashion Photography; Semiotik; Mode; Instagram; Influensers; Pierre Bourdieu; Roland Barthes;

  Sammanfattning : Idén om fotografigenren street style fashion photography är att den visar upp den vanliga människan, i vanliga kläder i en vardaglig kontext. Idén bakom fotografiet i sig går i samma linje om att visa upp det äkta, och i liknande stil skapades de sociala medieplattformen Instagram – för att publicera äkta bilder ”on-the-go”. LÄS MER

 5. 5. Dramatik i modeporträtt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Billing Julia; Tagesson Louise; [2015]
  Nyckelord :fashionportrait; narrative; contrast; photography; modeporträtt; narrativ; kontraster; fotografi;

  Sammanfattning : Det finns idag mängder med olika sorters porträttfotografer som arbetar med korrekt utförande inom riktlinjerna i bildutsnitt och vinklar. I det här kandidatarbetet bearbetar vi frågeställningen: “Hur kan vi med hjälp av att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar skapa kontraster och mer dramatiska modeporträtt?”. LÄS MER