Sökning: "fashion tech"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fashion tech.

 1. 1. 3D-skrivarteknik, mode och framställning av exemplar för privat bruk inom upphovsrätten : En modernisering av upphovsrättslagstiftningen i takt med teknikens framfart

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; ekonomi; immaterialrätt; 3D-skrivarteknik; 3D-skrivare; upphovsrätt; 3D; EU-rätt; affärsjuridik; mode; modejuridik; fashion tech; Infosoc-direktivet; Infosoc; Bernkonventionen; URL; uppsats; examensarbete; masteruppsats; privat bruk; fair use; fri kopiering; privatkopiering; kopiering; modeprodukter; 12 § URL; lovlig förlaga; bruksföremål; tekniska åtgärder; totalförbud; ensamrätt; upphovsman;

  Sammanfattning : Abstract Copyright is seen everywhere in the society. It is structured to accommodate several perspectives, namely, a balance between protecting the individual copyright owners’ rights and encouraging the creativity on both an individual and societal level. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi : Vilka krav ställs på ett textilföretag för att produktutveckla efter en cirkulär modell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jakob Larsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Cradle-2-Cradle; Sustainability; textiles; recycled; Cirkulär ekonomi; Cradle-2-Cradle; hållbarhet; textil; återanvändning;

  Sammanfattning : Textilindustrin utgör idag 37% av den totala industrin i Europa, en industri som klassas som en utav de mest miljöförstörande av alla industrier där den år 2015 släppte ut 1.2 miljarder ton koldioxid. LÄS MER

 3. 3. Plaggskissen som ett kommunikationsverktyg för produktutvecklingsprocessen inom modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Alm Brillantes; Helena Svartz; [2019]
  Nyckelord :Garment sketching; Tech Packs; Visual Communication; Product Development; Fashion Industry; Plaggskissning; Tech Packs; Visuell Kommunikation; Produktutveckling; Modeindustri;

  Sammanfattning : En designer menar att kommunicera sina idéer genom illustrerande plaggskisser till andra involverade i företaget. Idéerna är vaga, detaljrika, provisoriska eller abstrakta. Att tolka någonting som saknar precision är en osäkerhet, dessutom kan feltolkningar av skisser skapa stora kommunikationsproblem inom ett designteam. LÄS MER

 4. 4. Gender diversity in the workforce and new firms' capacity to innovate : Insights into tech start-up teams

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Despoina Tsiougkou; [2017]
  Nyckelord :Innovation; Gender Diversity; Start-up; Tech Industry; Stockholm;

  Sammanfattning : The present thesis examines the relationship between innovation and gender diversity in the workforce, through the lens of new firms in the Stockholm Tech start-up ecosystem. Taking a point of departure in a knowledge-based understanding of innovation and firm dynamics, the study explores the relationship between gender and innovation at the firm level. LÄS MER

 5. 5. Sustainability : Importance of Tech-pack

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ahsan Shafiq; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; Tech-pack; Higg Index; Product development; Sustainable requirements;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyze the role of tech-pack for the development of a sustainable supply chain management. The purpose is addressed by analyzing if tech-pack contains standard sustainable requirements and acts as an enabling factor to integrate sustainability in current textile and fashion supply chain. LÄS MER