Sökning: "fast calculation"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden fast calculation.

 1. 1. Improved prediction of biogas production at Uddebo wastewater treatment plant : Substrate modelling in SIMCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isak Gullman; [2021]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Biogas; Industrial waste; Modelling; Sewage sludge;

  Sammanfattning : Anaerobic digestion is a complex process, dependent on multiple factors, which can be made more stable and efficient with the help of process models. A more stable process could reduce biogas torching, which increases the amount of renewable energy available for heat- and electricity production and vehicle fuel. LÄS MER

 2. 2. Modified train wheel wear calculation for fast calculation

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Shaoyao Chen; [2021]
  Nyckelord :Precise contact point detection; Material Flexibility; Multiple contact points detection; Winkler theory; wear calculation; fast calculation; Exakt detektion av kontaktpunkter; materialflexibilitet; detektering av flera kontaktpunkter; Winkler-teori; förslitningsberäkning; snabb beräkning;

  Sammanfattning : In this thesis, a modified wear calculation method is developed to calculate the train wheel wear, which can give less precise but faster results compared to the classic wear calculation method. This modified method is developed based on the classic wear calculation method developed by Jendel, which uses Hertz theory and Kalker’s simplified theory to calculate the contact variables and uses Achard theory to calculate the wear volume in an iterative manner. LÄS MER

 3. 3. Lyssningsbara bullerutredningar : Auralisering av trafikbuller för bättre tolkning av ljudnivån

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria-Therese Carlsen; [2021]
  Nyckelord :Auralization; noise mapping; traffic noise; Auralisering; bullerkartläggning; bullerutredning; trafikbuller;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en metod för att skapa lyssninsbart trafikbuller med datorn, så kallat auraliserat trafikbuller, att koppla till en bullerkarta. I kartan skulle det gå att lyssna på hur trafikbullret skulle låta för att ge en bättre uppfattning om vad ljudnivån och färgskalan i en traditionell bullerkartläggning betyder. LÄS MER

 4. 4. Framtagning och utveckling avvakuumbord för fräsmaskin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Fredrik Eriksson Hjelm; Victor Bergh; [2021]
  Nyckelord :Vacuum table; Protection board; Prototype development; Milling machine; Material selection; Optimization; Vakuumbord; Optimering; Skyddsbrädda; Prototypframtagning; Fräsmaskin; Materialval;

  Sammanfattning : BTH har i dagens läge en önskan om att ha ett effektivare sätt att fästa ett arbetsstycke som kommer att bearbetas av fräsmaskinen. Det mest lämpliga alternativet anses då vara ett vakuumbord. Syftet med detta examensarbetet är att undersöka framtagning och utveckling av vakuumbord. LÄS MER

 5. 5. Designing a performant real-time modular dynamic pricing system : Studying the performance of a dynamic pricing system which updates in real-time, and its application within the golfing industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Max Bergmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In many industries, the prices of products are dynamically calculated to maximize revenue while keeping customer satisfaction. In this paper, an approach of online calculation of prices is investigated, where customers always receive an updated price. LÄS MER