Sökning: "fast calculation"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden fast calculation.

 1. 1. Background Studies of the High-Intensity Baryon Extraction and Measurement (HIBEAM) Experiment at the European Spallation Source

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Blahoslav Rataj; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The High-Intensity Baryon Extraction and Measurement experiment (HIBEAM) is proposed as one of the experimental stations at the European Spallation Source (ESS). This experiment will mainly focus on the neutron into sterile neutron oscillations which violate the baryon number (B) by one unit. LÄS MER

 2. 2. Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? - En analys av hur kommuner fastställer marknadsvärdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hilda Stensson; Sara Lofthammar; [2021]
  Nyckelord :EUs statsstödsregler; fastighetsutveckling; fastighetsvärdering; kommunal markförsäljning; marknadsvärde; ortsprismetoden; samhällsfastigheter; värderingsmetod; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. LÄS MER

 3. 3. Improved prediction of biogas production at Uddebo wastewater treatment plant : Substrate modelling in SIMCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isak Gullman; [2021]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Biogas; Industrial waste; Modelling; Sewage sludge;

  Sammanfattning : Anaerobic digestion is a complex process, dependent on multiple factors, which can be made more stable and efficient with the help of process models. A more stable process could reduce biogas torching, which increases the amount of renewable energy available for heat- and electricity production and vehicle fuel. LÄS MER

 4. 4. Modified train wheel wear calculation for fast calculation

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Shaoyao Chen; [2021]
  Nyckelord :Precise contact point detection; Material Flexibility; Multiple contact points detection; Winkler theory; wear calculation; fast calculation; Exakt detektion av kontaktpunkter; materialflexibilitet; detektering av flera kontaktpunkter; Winkler-teori; förslitningsberäkning; snabb beräkning;

  Sammanfattning : In this thesis, a modified wear calculation method is developed to calculate the train wheel wear, which can give less precise but faster results compared to the classic wear calculation method. This modified method is developed based on the classic wear calculation method developed by Jendel, which uses Hertz theory and Kalker’s simplified theory to calculate the contact variables and uses Achard theory to calculate the wear volume in an iterative manner. LÄS MER

 5. 5. Detecting small and fast objects using image processing techniques : A project study within sport analysis

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Simon Gustafsson; Andreas Persson; [2021]
  Nyckelord :Sports analysis; Padel; Computer vision; Object detection; Canny edge detection; YOLO; CAMshift; Meanshift;

  Sammanfattning : This study has put three different object detecting techniques to the test. The goal was to investigate small and fast-moving objects to see which technique’s performance is most suitable within the sports of Padel. LÄS MER