Sökning: "fast driftställe"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden fast driftställe.

 1. 1. Skatterätt Fast driftställe : Ska jag beskattas i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; André Rassmusen; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fast driftställe; OECD; BEPS; Inkomstskattelagen; verksamheter av förberedande eller biträdande art;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där globaliseringen numera är ett faktum och internationell handel är vanligt förekommande även för privatpersoner. Staterna förändras och ekonomierna utvecklassamtidigt som det är blir vanligare för bolag att bedriva verksamheter i flera olika länder. LÄS MER

 2. 2. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under current international tax law, profits of an enterprise are only taxable in the domicile of the enterprise unless it operates through a permanent establishment in another state. If the enterprise carries on business as aforesaid, profits attributable to the permanent establishment may be taxed in the other state. LÄS MER

 3. 3. Vem drar nytta av arbetet? - En skatterättslig studie kring införandet av ett ekonomiskt arbetsgivarsynsätt i Sverige vid tillämpning av 183-dagarsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ingelberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; 183-dagarsregeln; ekonomisk arbetsgivare; formell arbetsgivare; dubbelbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige tillämpar ett formellt arbetsgivarsynsätt avseende 183-dagarsregeln. Bestämmelsen återfinns i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Där stadgas att utomlands bosatta personers ersättning ska undantas från beskattning om särskilda rekvisit är uppfyllda. LÄS MER

 4. 4. Income taxation at the right place at the right time - An analysis of the need for a virtual permanent establishment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Brodd; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; permanent establishment; corporate income taxation; significant digtal presence; significant economic presence; virtual permanent establishment; PE; Virtual PE; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the last couple of years, taxation of the digital economy has become a subject that is on everybody’s mind. This has given rise to attempts from OECD and EU, amongst others, to solve this dilemma. LÄS MER

 5. 5. Finns den svenska utflyttningsbeskattningen av näringsverksamhet mellan golv och tak? - En uppsats om svensk utflyttningsbeskattnings förenlighet med ATAD och EU-rättens etableringsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Terese Lundeslöf; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; Anti-tax Avoidance Directive; utflyttningsbeskattning; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyse if the Swedish exit taxation is compatible with both the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the freedom of establishment within the European Union (EU). Within the EU, one of the fundamental freedoms is establishment. EU law has developed mainly through EU-court case law. LÄS MER