Sökning: "fast fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden fast fashion.

 1. 1. Sustainable Marketing in Fast Fashion A quantitative reseach investigating sustainable marketing strategies´impact on consumer behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Paulsson; Beatrice Ursing; [2021-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur kan krav på CSR skilja sig åt mellankonsumenter och aktieägare? : En kvalitativ studie om intressenters krav på CSR inom fast fashion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Larsen; Vivianne Ky; Rebecca Nordensvan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det är något som skaver : Att kommunicera fast fashion och hållbarhet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Fia-Maria Näslund; Hanna Rikner; Sigrid Näslund; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; semiotik; hållbarhet; fast fashion; Nakd; greenwashing.;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att undersöka hur visuell kommunikationanvänds för att kommunicera fast fashion. Urvalet som analyserades är en del av Na-kd:s webshop. Studiens resultat visar att Na-kd på flera sätt, genom visuell kommunikation, uppmuntrar konsumenten att agera. . LÄS MER

 4. 4. The naked truth? : En kritisk diskursanalys om fast fashion-företaget NA-KD:s externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Ådahl; My Brännström; [2021]
  Nyckelord :NA-KD; fast fashion; fashion industry; sustainability; company profile; external communication; marketing communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase the understanding of how the Swedish fast fashion company NA-KD expressed its profile and how it could be linked to sustainability. The fashion industry is known for having big sustainability problems, and that is why the main focus of this study was the paradox between fast fashion and sustainability due to its conflict nature. LÄS MER

 5. 5. Words are just words until they appear in action, right? - Sustainability reporting and its significance for customers in the Swedish fast fashion industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Grönberg; Irma Weberg Ekelund; [2020-07-09]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Swedish fast fashion industry; CONI-model; Consumer preferences; Consumer perception; Environmental sustainability;

  Sammanfattning : Background and Problem: The awareness towards environmental sustainability has increasedrapidly both in society and among clothing companies’ stakeholders, e.g. the customers buyingtheir products. This awareness affects the fast fashion industry which is one of the most pollutingindustries. LÄS MER