Sökning: "fast fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden fast fashion.

 1. 1. Sustainable Marketing in Fast Fashion A quantitative reseach investigating sustainable marketing strategies´impact on consumer behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Paulsson; Beatrice Ursing; [2021-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Information or Communication channel? : A qualitative study of how fast-fashion brands in Sweden use social media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mohammad Mirzajee; Alen Rashid; [2021]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Social Media; Generation Z; Fast-fashion; Relationships; Fashion Marketing; Sweden;

  Sammanfattning : With the constant development of marketing strategies, it has become more vital to continuously communicate online with consumers. As Generation Z is born with digital devices and increased social media channels, customers demand fashion brands being present online. LÄS MER

 3. 3. The 'sins' of greenwashing : A content analysis of greenwashing's role in the fast fashion industry

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Josephine Blesserholt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur kan krav på CSR skilja sig åt mellankonsumenter och aktieägare? : En kvalitativ studie om intressenters krav på CSR inom fast fashion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Larsen; Vivianne Ky; Rebecca Nordensvan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att tala är silver men att tiga likaså: En kvalitativ studie om konsumenters resonemang kring CSR-kommunikation inom fast fashion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Karlsson; Hanna Källerteg; [2021]
  Nyckelord :CSR; CSR-kommunikation; CSR-samarbeten; digital kommunikation; konsumentansvar; konsumentperspektiv; fast fashion; fast fashion-varumärke; CSR communication; CSR collaboration; digital communication; consumer responsibility; consumer perspective; fast fashion brand; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how current and potential consumers of H&M, a fast fashion brand, interpret digital communication regarding their CSR collaboration with the organization WWF. Two brands whose operations contradict. LÄS MER