Sökning: "fasta fraser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fasta fraser.

 1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 2. 2. Lusläsa eller läsa lusen av någon : En studie av elevers förståelse av idiomatiska uttryck i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Dahl; Angeliqua Lafon; [2018]
  Nyckelord :idiom; fixed phrases; middle school; progression; Swedish; English; classroom education; idiom; fasta fraser; grundskola; progression; svenska; engelska; klassrumsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadieelevers förståelse av idiomatiska uttryck samt huruvida de känner igen idiomatiska uttryck till sin form och jämföra detta inom ämnena svenska och engelska. Vidare ämnar detta examensarbete att undersöka om det finns någon åldersprogression sett till elevernas förståelse av idiomatiska uttryck samt undersöka hur lärare arbetar med idiom. LÄS MER

 3. 3. Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare : En empirisk undersökning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Tanja Leirvåg; [2011]
  Nyckelord :Translation process; idiom translation; fixed expressions; translator competence; keystroke logging; Translog; översättningsprocess; idiom; fasta fraser; översättarkompetens; skrivloggning; Translog;

  Sammanfattning : Processen vid översättning av fasta fraser har hittills inte skänkts mycket uppmärksamhet inom den processorienterade översättningsvetenskapen. Denna deskriptiva studie försöker bidra med empiriskt material angående vissa aspekter av översättningsprocessen vid översättning av svenska fasta fraser till tyska. LÄS MER

 4. 4. I den bästa av världar. En reflekterande uppsats om åtgärder för lesbiska och bisexuella kvinnors marginalisering inom sjukvården.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Leyla Gransell; [2006]
  Nyckelord :hälsa; lesbiska; bisexualitet; marginalisering; integration; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det har i ett antal internationella undersökningar framkommit att HBT- personer har sämre hälsa än heterosexuella. I den förbindelsen har syftet med denna uppsats varit att diskutera kring vilka åtgärder som är möjliga för att förändra denna ohälsa, där jag har koncentrerat mig på särlösning kontra integrationsteorier. LÄS MER