Sökning: "fasta"

Visar resultat 1 - 5 av 1845 uppsatser innehållade ordet fasta.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Rätt skatt på rätt plats - En undersökning när hemarbete skapar ett fast driftställe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder när en person som arbetar hemifrån i Sverige men är anställd på ett bolag beläget utomlands kan medföra att ett fast driftställe uppstår. Mer specifikt undersöks det när hemarbete kan skapa ett fast driftställe vid tillämpningen av OECD:s modellavtal i den nationella rätten. LÄS MER

 3. 3. Förlängd preoperativ fasta och dess effekt på den anestesiologiska vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ayaan Ahmed; Maren Navntoft Kjaer; [2022]
  Nyckelord :Förlängd preoperativ fasta; Anestesiologisk vård; Anestesisjuksköterska; Perioperativa fasen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta tillämpas vid all planerad anestesi. Problematiken som uppstår är däremot när fastetiderna överskrids. För anestesisjuksköterskans profession är förlängd preoperativ fasta ett reellt problemområde som kan försvåra arbetet att upprätthålla god anestesiologisk vård och bedriva en patientsäker anestesi. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av antenners beteende under vibration

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Matilda Dickman Ekvall; [2022]
  Nyckelord :antenn; vibration; resonans;

  Sammanfattning : Vibrationer i underlaget kan försämra prestandan hos kommunikationsantenner. Detta har undersökts i denna rapport.  Tre sändarantenner med olika utseende och egenskaper genomgick flera vibrationstester för att identifiera resonansfrekvenser i strukturen. LÄS MER

 5. 5. Optimering av timmerplanslogistik : Minimering av transportavstånd för den nya timmerplanen på Sävar såg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Linnea Asp; Elvira Carstedt; [2022]
  Nyckelord :sawmill; timber logistics; optimization; assignment problem; transportation distance; log yard layout; sågverk; timmerlogistik; optimering; tillordningsproblemet; transportavstånd; timmerplansdesign;

  Sammanfattning : An increase in demand for sawed wood products is the reason why Norra Timber has to expand their facility at Sävar Sawmill. During the expansion, a new log sorting will be implemented which can sort timber with different characteristics and qualities compared to the current log sorting. LÄS MER