Sökning: "fastan"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fastan.

 1. 1. Skolsköterskors förebyggande arbete med elever i åldrarna 10- 15 år som deltar i fastan under Ramadan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Hammarstrand; Rebecca Haraldsson; [2019-11-27]
  Nyckelord :Fasta; Förebyggande arbete; Ohälsa; Ramadan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Background: More and more children and adolescents in Sweden participate in Ramadan,one of Islam’s biggest yearly celebrations. In Sweden pupils are bound to school participationbut they also have religious freedom by law. According to research, fasting can have anegative effect on pupils’ health and school performance. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Nyckelord :fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Sammanfattning : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ omvårdnad i samband med fasta inför kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Jegendal; Emilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preoperative fasting; preoperative care; aspiration; carbohydrate-rich drink; preoperativ fasta; preoperativ omvårdnad; aspiration; kolhydratuppladdning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta är nödvändigt innan anestesi för att reducera magsäckens innehåll och därmed minska risken för aspiration. Trots att internationella riktlinjer rekommenderar två timmars fasta för klar vätska är det många sjukhus som fortfarande använder sig av rutinmässig praxis att låta patienter fasta från midnatt. LÄS MER

 4. 4. Vilka gemensamma effekter har lässtrategimodeller på elevers läsförståelse? - : En litteraturstudie om lässtrategimodeller i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Oskarsson; Anna Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategimodeller; reading comprehension; reading strategy; lässtrategier;

  Sammanfattning : Resultaten av PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) har i flera år visat en försämring av svenska elevers läsförståelse. I den senaste mätningen har trenden brutits och svenska elevers resultat indikerar på en förbättring. LÄS MER

 5. 5. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER