Sökning: "fastfashion"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet fastfashion.

 1. 1. Consumers behavior during the Covid-19 pandemic : A quantitative study on consumers' experience and purchase decision about fast fashion advertising on social media during the Covid-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Jalmgård Väkeväinen; Josephine Martinelle; [2022]
  Nyckelord :Social media; online advertising; vivid advertising; interactive communication; OBA; online consumer behavior and consumer purchase decision.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier har blivit en plattform för kommunikation mellan företag och konsumenter. Konsumenter kan samla information innan ett köp och därför är annonsering på sociala medier ett strategiskt verktyg för att rikta in sig på konsumenter och skapa behov. LÄS MER

 2. 2. Hållbara produktegenskapers påverkan på köpintentionen hos konsumenter : i den svenska fast fashion-industrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Haglund; Matilda Ullbrandt; Emma Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; Textile industry; Purchase intention; Sustainable attributes; Sustainability attributes; Sustainability; Environmental attributes; Ethical attributes; Regression analysis; Fast fashion; Textilindustrin; Köpintention; Hållbara attribut; Hållbarhetsattribut; Hållbarhet; Miljömässiga attribut; Etiska attribut; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Textilindustrin en av nutidens smutsigaste industrier och inte minst fast fashion-industrin haren väldigt stor negativ påverkan på miljön. Trots det framhäver marknadsföringen hos många av de största fast fashion-företagen idag hållbara produkter. LÄS MER

 3. 3. Recycled fibers for circular economy - The case of the fashion industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Estelle Golay; [2021]
  Nyckelord :Fast-Fashion; Socio-Technical ST Systems; Stakeholder Theory; Sustainable Business Models SBM ; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Some fashion companies have started to use recycled fibers to improve their sustainability practices, as it is a way to implement circularity into their business. By combining the theoretical frameworks of stakeholder theory, socio-technical (ST) systems and sustainable business models (SBM), this study discusses how the current business models of fashion companies relate to the concept of circular economy and what fashion companies’ future perspectives are. LÄS MER

 4. 4. Caring Consumption : Caring for home textiles by interacting towards sustainable behaviours through a co-creation workshop

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Keiu Meesak; [2020]
  Nyckelord :co-creation; home textiles; sustainability; workshop; consumption behaviours; mindfulness; interaction design;

  Sammanfattning : This research is investigating ways of promoting social change towards more sustainable practices around the consumption of decorative home textiles. Knowledge is built and a prototype developed by using transdisciplinary design theory and participatory design methods. LÄS MER

 5. 5. Generation Zs syn på och attityd till hållbarhetsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Misha Erazo Karlborg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Report; Generation Z; Attitudes; Fast fashion; 3-C principle; Hållbarhetsredovisning; Generation Z; Attityder; Fast fashion; 3-C principen;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningen kan ses som ett kommunikationsverktyg för företag gentemot sinaintressenter. Då konsumenter generellt sett är företagens primära inkomstkälla blir det därmed en viktig intressent för företaget. LÄS MER