Sökning: "fasthållning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet fasthållning.

 1. 1. Bältesläggning i psykiatrin– en etisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Kristina Uusijärvi Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bältesläggning får användas inom ramen för lagen om psykiatrisk tvångsvård ochlagen om rättspsykiatrisk vård. Fastspänning i bältessäng eller annan anordning används cirka3700 gånger/årligen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ersbring; [2021]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; fasthållning; rädsla; stress;

  Sammanfattning : Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. LÄS MER

 3. 3. Vi vill ju kunna komma hem till vår familj i slutet av dagen : En kvalitativ studie om ordningsvakters upplevelse av deras arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Åling; [2020]
  Nyckelord :Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Känsla Av Sammanhang; Begriplighet i arbetet; Hanterbarhet i arbetet; Meningsfullhet i arbetet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka ordningsvakters upplevelse av deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt vad som främjar respektive hämmar deras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i arbetet utifrån Aaron Antonovskys teori Känsla Av Sammanhang. Sex intervjuer genomfördes med ordningsvakter som arbetar inom exempelvis köpcentrum, stadskärna, krog och domstol. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Sammanfattning : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. LÄS MER

 5. 5. ”Jag gör det av en bra anledning” En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenhet av fasthållning av barn vid utförandet av omvårdnadsprocedurer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Ekwall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER