Sökning: "fasth anna"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fasth anna.

 1. 1. Att minska obehag hos barn med stickrädsla : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Fadeeva; Elin Fasth; [2019]
  Nyckelord :Barn; Barncentrerad omvårdnad; Smärtprevention; Stickrädsla.;

  Sammanfattning : Bakgrund Nålrelaterade procedurer kan orsaka stickrädsla hos barn, vilket har negativa konsekvenser för hälsa både på lång och kort sikt. Sjuksköterskan kan minska barnets obehag i samband med nålstick med hjälp av enkla och effektiva metoder. LÄS MER

 2. 2. Effekter av förändrad resursallokering och kostnadsfördelning. -En fallstudie vid BTH

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Anna Fasth; [2007]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; resursallokering; kostnadsfördelning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om den nya tilldelningsmodellen ha lett till de effekter man önskade uppnå med det förändrade systemet. Avsikten är också att i de fall effekterna inte uppnåtts finna förklaringar till detta. Metod: Jag har gjort en fallstudie av Blekinge Tekniska Högskola. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av utredningsprocessen vid Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Sverige : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan; Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Maria Fasth; Anna Hedberg; [2005]
  Nyckelord :Occupational therapy; working capacity; vocational rehabilitation; work;

  Sammanfattning : The Swedish National Labour Market Administration wishes to acquire further knowledge about how the evaluation process of vocational rehabilitation at the employment service operates as a part of the quality assurance of this activity. The primary task for vocational rehabilitation at the employment service is to investigate the work capacity of unemployed people, to give them increased knowledge and better understanding of their own capacity concerning work or education. LÄS MER

 4. 4. Lojala konsulter för livet? : en analys på vårdbemanningsföretagetWesam Care AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Wilkens; Rebecca Fasth; [2003]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Situation: Sjuksköterskekonsulterna på bemanningsföretag befinner sig i en annorlunda situation. De har en mycket flexibel arbetssituation då de är ute på olika uppdrag och inte har en fast arbetsplats eller gemenskap i kollegor. De är också mycket eftertraktade på arbetsmarknaden i och med bristen på sjuksköterskor. LÄS MER