Sökning: "fastighetsautomation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet fastighetsautomation.

 1. 1. Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mats Rehnholm; [2020]
  Nyckelord :COP; liquid cooler; SCADA; regressionsanalys; building automation; COP; vätskekylaggregat; SCADA; regressionsanalys; fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Collecting Data for Building Automation Analytics : A case study for collecting operational data with minimal human intervention

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Jonathan Jan; [2018]
  Nyckelord :Building Automation System; Smart buildings; Big data; Building Management System; Project Haystack; Fastighetsautomationssystem; Smarta byggnader; Big data; Building Management System; Project Haystack;

  Sammanfattning : Approximately 40% of the total energy consumption within the EU is due to buildings, and similar numbers can be found in the US. If the principal inefficiencies in buildings were easily identifiable, then a facility manager could focus their resources to make the buildings more efficient, which would lead to both cost savings for the facility owners and decrease the building’s ecological footprint. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsautomation : En projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Oscar Dahlström Lif; [2018]
  Nyckelord :Building automation; BAS; Fastighetsautomation; BAS;

  Sammanfattning : Fastighetsautomation används för att automatisera processer i byggnader och kan avse automatisering av HVAC, belysning, säkerhetsfunktioner samt mycket mer. Det här arbetet avser en projektering av ett BAS för HVAC för cirkellokstallet i Sundsvall åt SKIFU. LÄS MER

 4. 4. Assessment of profitability for implementation of IoT-system connected with BIM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adrian Theander; Ali Ara; [2018]
  Nyckelord :BIM; IoT; Utilization; Space management; fastighetsautomation; facility management; energieffektivisering; energianvändning;

  Sammanfattning : BIM som är en arbetsmetodik möjliggör simuleringar av en byggnads energianvändning med tillämpning av tillhörande program som exempelvis IDA ICE och RIUSKA. Efter att få en uppfattning av byggnadens energianvändning ska det vara möjligt för brukarna att vidta åtgärder i syfte till att effektivisera byggnadens energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of IoTivity: A Middleware Architecture for the Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Kajsa Elfström; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; IoTivity; Middleware; Open Connectivity Foundation; Standard; Sakernas Internet; IoTivity; Mellanvara; Open Connectivity Foundation; Standard;

  Sammanfattning : Today the Internet of Things (IoT) lacks universal standards for communication and interaction between devices. There is a wide collection of diverse software architectures for IoT applications on the market, where smart devices from different manufacturers are often unable to interact with each other. LÄS MER