Sökning: "fastighetsbeskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet fastighetsbeskattning.

 1. 1. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 2. 2. Fördelningen av anskaffningsvärdet vid förvärv av byggnad med tomträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julius Lager; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; företagsbeskattning; fastighetsbeskattning; tomträtt; anskaffningsvärde; skatt; fastighet; värdeminskningsavdrag; avskrivning; utrangering;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder hur fördelningen av anskaffningsvärdet bör ske när byggnad förvärvas tillsammans med tomträtt.  ... LÄS MER

 3. 3. Näringsfastighet eller privatbostadsfastighet? Gränsdragningen vid den skatterättsliga klassificeringen av fastigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Lönn; [2012]
  Nyckelord :Skatterätt; Fastighetsbeskattning; Fastigheter; Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter; Näringsfastighet; Privatbostadsfastighet; Law of taxation; Swedish taxation law; Swedish tax legislation; land taxation; real estate taxation; property tax; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterättsliga klassificeringen av fastigheter påverkar inkomstslag, avdragsrätt, kapitalvinstbeskattning, beskattningstidpunkt, skattereserveringar, sociala avgifter och förmåner. Klassificeringen kan påverka skattesatsen avsevärt. En fastighet klassificeras i regel som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. LÄS MER

 4. 4. Finansiering av kommunala utgifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara Jansson; [2011]
  Nyckelord :Omfördelning; inkomstutjämning; beskattning; fastighetsbeskattning; kommuner; fiskal federalism; Business and Economics;

  Sammanfattning : I Sverige ligger ansvaret för stora delar av den offentliga verksamheten på kommunal nivå. Internationellt sett har svenska kommuner en hög grad av självbestämmande och stort ansvar för viktiga områden samtidigt som en stor del av beskattningen sker på central nivå. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sarah von Liewen; [2006]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bostadsrätter och andelar i bostadsförvaltande företag delas skatterättsligt in i äkta och oäkta bostadsrätter. Äkta bostadsrätter, eller andelar i äkta privatbostadsföretag som det heter efter införandet av Inkomstskattelagen, IL, har en lindrigare beskattning än de så kallat oäkta företagen. LÄS MER