Sökning: "fastighetsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet fastighetsekonomi.

 1. 1. Hyreskontrakt för butiker : Vad betyder e-handel, konjunkturförändringar och hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Hanna Käck; Amanda Grafström; [2018]
  Nyckelord :Rental agreements; retail; sustainability; e-commerce; business cycles; Hyreskontrakt; butiker; hållbarhet; e-handel; konjunkturförändringar;

  Sammanfattning : För att belysa de förändringar som sker på fastighetsmarknaden har denna uppsats undersökt hyreskontrakt för fysiska butiker i Uppsala kommun. Syftet med rapporten var att klargöra om och hur hyreskontraktsutformningen förändrats över tid, se vilka parametrar som har påverkat utformningen samt studera hyresutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Micro Apartments : A Potential Solution for the Severe Shortage of Small Affordable Apartments in Stockholm Nóra Gazdag and Anna T

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nóra Gazdag; Anna Torlegård; [2018]
  Nyckelord :micro apartment; micro housing; real estate; real estate economy; Stockholm; Sweden; housing Market; bostadsmarknad; mikrolägenheter; fastighetsekonomi; Micro apartment; Micro housing; Real Estate; Real Estate Economy; Stockholm; Sweden; Housing Market; Bostadsmarknad; Mikrolägenheter; Fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the emerging global trend of micro apartments to find out if it provides a potential solution for the severe shortage of small, affordable apartments in Stockholm.  As the concept is already a researched area in foreign real estate markets, the lack of research on the demand for micro apartments in Stockholm despite the highest rate of single households and rising housing prices was identified as a research gap. LÄS MER

 3. 3. Skuldkvotstak oc h dess påverkan på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Milan Sofipour; [2018]
  Nyckelord :Debt-to-income limit; housing market; Skuldkvotstak; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I takt med de låga bolåneräntorna och de skenande bostadspriserna i Sverige har skuldsättningen och skuldkvoten i de svenska hushållen ökat markant de senaste åren. Då en högt skuldsatt befolkning utgör en risk vid en makroekonomisk störning har Finansinspektionen, i syfte för att bromsa denna utveckling, tagit fram finanspolitiska regleringar som belåningsgrad och amorteringskrav. LÄS MER

 4. 4. Hyrköp av lägenheter – ombildning av hyresrätter till bostadsrätter : En fallstudie av en hyresfastighet i Gnesta

  Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Daniel Gleimar; [2017]
  Nyckelord :Lease-purchase; Conversion; Property valuation; Home-saving; Public ownership; Hyrköp; Ombildning; Fastighetsvärdering; Bospara; Allmännyttan;

  Sammanfattning : Hyrköp av fastigheter är en ny modell av boende som tillämpas alltmer av bostadsbolag i Sverige, vilket innebär att den boende får möjlighet att fortsätta hyra eller köpa sin bostad under en bestämd optionstid för ett avtalat optionspris (Sorling, 2009). Denna uppsats är en fallstudie för ett eventuellt införande av hyrköp som innebär ombildning från hyresrätter till bostadsrätter för en hyresfastighet i Gnesta, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. LÄS MER

 5. 5. Likviditetsmodell för analys av skogsbruksfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Alström; [2016]
  Nyckelord :ekonomi; kassaflöde; finansiell analys; kreditgivning; ränteteckningsgrad; fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Det finns ett stort intresse bland främst skogsägare att fortsätta investera i skogsmark och det intresset har ökat de senaste åren. Räntemarknaden är (hösten 2015) osäker med rekordlåga räntor vilket ställer allt högre krav på kreditgivarna att genomföra korrekta kreditanalyser för att få en fullständig bild av den risk som finansieringen medför för både låntagare och långivare. LÄS MER