Sökning: "fastighetsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet fastighetsekonomi.

 1. 1. Hållbar finansiering : Fastighetsbolagens utformning av gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Gustafsson; Johannes Wåhlin; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; Gröna obligationer;

  Sammanfattning : Den svenska marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat de senaste åren. Det är därför häpnadsväckande att det ännu inte finns en vedertagen definition kring vad som menas med ordet grön och att ett regelverk för vad som krävs för att få emittera en obligation som grön saknas. LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande faktorer och hinder i samband med investeringar i miljöcertifierade byggnader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Throgen Simon; Albin Hallberg; [2019]
  Nyckelord :fastighetsekonomi; företagsekonomi; värdeteori; värdeskapande faktorer; miljöcertifierade byggnader; miljöcertifiering; gröna byggnader; byggnader; fastigheter; hinder; investering;

  Sammanfattning : Sedan början av 2000-talet har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare i den svenska fastighetsbranschen och under den här perioden uppfördes de första miljöcertifierade byggnaderna. I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030 som är ett program för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dalill Arafat; Karolina Czerkinsky; [2019]
  Nyckelord :Critical Success Factors; Property Management; Real Estate; Real Estate Companies; Real Estate Market; Kritiska framgångsfaktorer; Fastighetsförvaltning; Fastigheter; Fastighetsbolag; Fastighetsmarknad;

  Sammanfattning : Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, denlängsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Denintensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för attsäkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna som valde att lämna : En studie om varför kvinnor väljer att lämna mäklaryrket

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Moa Hollstedt; Lovisa Österberg; [2019]
  Nyckelord :företagsekonomi; fastighetsekonomi; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Working as an real estate agent has been a job dominated by men. The typcial picture of a real estate agent is a middle-aged man. On the later days, the real estate profession has changed. There are now more women seeking themselves in to the profession. LÄS MER

 5. 5. Nyproducerade bostäders samband med prisutvecklingen på den befintliga marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Josefin Alm; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; prisutveckling; småhusmarknad; 4Q-modell; regression; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, there has been an increase in new housing, which may imply a large price risk in the Swedish housing market. When investigating the new housing and price levels in different municipalities, the developments are different. The municipalities do not follow the same pattern. LÄS MER