Sökning: "fastighetsförmögenhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fastighetsförmögenhet.

  1. 1. Fastighetsskattens omfördelande effekter

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :Carolina Johansson; Ida Knutsson; [2017]
    Nyckelord :Fastighetsskatt; inkomstskatt; optimal beskattning; disponibel inkomst; incidens; vertikal rättvisa; omfördelningseffekter; ojämlikhet; fastighetsförmögenhet;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fastighetsskattens kraft som omfördelande verktyg. Den statliga fastighetsskatten avskaffades i Sverige år 2007 och ersattes med den kommunala fastighetsavgift vi har i landet idag. LÄS MER