Sökning: "fastighetsförmedling"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet fastighetsförmedling.

 1. 1. Relation-och förtroendeskapandegenom digitala kundmöten : En studie ur fastighetsmäklarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jasmine Landsfried Hammami; Geeta Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :trust; relationship; quality; customer meeting; communication channels; digitalization.; förtroende; relation; kvalitet; kundmöte; kommunikationskanaler; digitalisering;

  Sammanfattning : Författare: Geeta Erlandsson och Jasmine Landsfried Hammami Handledare: Patrik Gottfridsson Titel: Relation-och förtroendeskapande genom digitala kundmöten: En studie ur fastighetsmäklarens perspektiv Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen har påskyndats ytterligare på grund av den rådande coronapandemin, vilket har resulterat i att företagens fysiska tjänster har blivit alltmer digitala på gott och ont. För att företagen ska lyckas och fortleva är det viktigt att de arbetar aktivt med att skapa relation och förtroende till kunderna. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar man fastighetsmäklaryrket? : En studie om varför tidigare mäklarstudenter lämnar yrket och vad de gör idag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :William He; Josef Kahn; [2021]
  Nyckelord :Real estate agents; the real estate inspectorate; deregistrations; why do individuals leave the profession; commission profession; ill health.; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarinspektionen; avregistreringar; varför lämnar individer yrket; provisions yrke; ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastighetsmäklare är en yrkesroll som förmedlar fastighetstjänster. Som en registrerad fastighetsmäklare är innehas behörig till att förmedla kommersiella lokaler, bostadsrätter, villor och tomträtter. LÄS MER

 3. 3. Val av disciplinpåföljd för fastighetsmäklaren - Erinran, varning och återkallelse av registrering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Robin Tennevall; Carl Moberg; Hugo Jareteg; [2020]
  Nyckelord :påföljdssystem; disciplinpåföljd; fastighetsmäklare; mäklare; erinran; varning; avregistrering; fastighetsförmedling; fastighetsmäklarlag; tillsyn; tillsynsärende;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarens yrkesroll regleras av de bestämmelser som finns i FML och ska omsorgsfullt iaktta god fastighetsmäklarsed enligt 8 § FML. Om en fastighetsmäklare bryter mot hens skyldigheter som anges i FML så kan en disciplinpåföljd tilldelas. LÄS MER

 4. 4. Ägarlägenheter i praktiken : trivseln utifrån ett ägarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ulrica Johansson; Viktor Möllersten; [2020]
  Nyckelord :Condominiums; comfort; practice; Ägarlägenheter; trivsel; praktiken;

  Sammanfattning : Detta arbete är skrivet på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm inom kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Ägarlägenheter introducerades som upplåtelseform i Sverige 2009 med syftet att bland annatöka mångfalden av boendeformer samt ge ökad frihet för de boende. LÄS MER

 5. 5. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER