Sökning: "fastighetsfinansiering beslutsprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fastighetsfinansiering beslutsprocess.

  1. 1. Fastighetsbolagens beslutsfattande : Fastighetsbolagens förändringar av beslut för investeringar och förvaltning samt bankerskreditgivning vid ett ökat ränteläge

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Petter Nilsson; Oliver Ahlgren; [2022]
    Nyckelord :Real estate investments; property management; Real estate financing; decisionmaking process; interest rate.; Fastighetsinvesteringar; fastighetsförvaltning; fastighetsfinansiering beslutsprocess; ränta;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe how decisions related to investments and propertymanagement change for real estate companies with an increased interest rate, as well asbanks' lending to real estate companies.  To achieve the purpose of the study, a qualitative method was conducted through semistructured interviews with each respondent. LÄS MER