Sökning: "fastighetsgräns"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fastighetsgräns.

 1. 1. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 2. 2. Transformationsmetoder : En fallstudie över ett detaljplanerat område i När socken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Roger Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Transformation; Geomatik; fastighetsgräns;

  Sammanfattning : Region Gotland har påbörjat digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen där kvalitetssäkring av digitala fastighetsgränser ingår. Rapporten tar upp teori, metod, resultat och analys av transformationsmetoder.En del av arbetet går ut på att ta fram lämpliga transformationsmetoder för ej återfunna gränsmarkeringar. LÄS MER

 3. 3. Gränsutvisning : Vilka förkunskaper krävs vid gränsutvisning? - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Hanna Jansson; [2020]
  Nyckelord :Border search; property boundaries; border expulsion; Gränsutvisning; Fastighetsgränser; Arkivutredning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fastighetsgränser markerats ur ett historiskt perspektiv. Detta är en kunskap som är nödvändig då en mätingenjör gör utsökning av gränsmarkeringar i fält och gränsutvisning av fastighetsgräns. LÄS MER

 4. 4. Visualization of 3D Real Properties in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Alice Hugosson; [2019]
  Nyckelord :3D real property; RRR; 3D cadaster; cadastral dossier; standardization; 3D-fastighet; 3D registerkarta; förrättningsakt; standardisering;

  Sammanfattning : It is a high demand of land in the society today, especially in urbanized areas. Values of land are increasing, and the cities get more complex constructions and relations between ownership.Since the 1st of January 2004 it is possible to form real properties that are limited both horizontally and vertically. LÄS MER

 5. 5. Olovligt nyttjande av kommunal mark : Kommunens hantering av olovliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Fransson; [2019]
  Nyckelord :Fastigheter; infrastruktur;

  Sammanfattning : All mark i Sverige är indelat i fastigheter och är en del av samhällets infrastruktur. Varje fastighet har en unik beteckning och avgränsas genom en fastighetsgräns som markeras med gränspunkter. Alla fastigheter har också en eller flera ägare. Staten, landsting, kommuner och enskilda kan alla vara ägare till fastigheter. LÄS MER