Sökning: "fastighetsjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet fastighetsjuridik.

 1. 1. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Nyckelord :Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. LÄS MER

 2. 2. Paketering av Fastigheter : Innebär paketeringsutredningen ett hot mot den svenska fastighetsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Karoumi; [2017]
  Nyckelord :Real Estate Law; Property Packaging; Commercial Real Estate; Fastighetsjuridik; Fastighetspaketering; Kommersiella Fastigheter; Fastighetsförsäljning;

  Sammanfattning : Den svenska fastighetsmarknaden är attraktiv. På senare år har branschen upplevt stora framgångar, samt lyckats leverera goda resultat. Det är något som både främjats till följd av vårt överlag låga ränteläge, samt då branschen kännetecknats av en god lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Ägarlägenheter : Den nya ägarformen och dess uthyrningsmöjligheter för privatpersoner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Patrick Johansson; [2017]
  Nyckelord :Condominiums; second.hand leasing; housing cooperative; Ägarlägenheter; andrahandsuthyrning; bostadsrätt;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats skriven på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm inom Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning fastighetsjuridik.   Ägarlägenheter har funnits på den svenska marknaden sen 2009 trots detta finns det bara lite över tusen stycken idag. LÄS MER

 4. 4. Analys av hyreslagstiftningens tillämpning på kombolägenheter - En boendeform som bidrar till lösning på bostadsbristen i Stockholms län?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Berglund; Helena Shamoun; [2015]
  Nyckelord :Real estate law; housing market; housing shortage; collective; kombo-apartment; Fastighetsjuridik; bostadsmarknad; bostadsbrist; kollektiv; kombolägenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad : Innebär lagen att hyresgästen får alltför osäker ställning gentemot hyresvärden?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Linda Rudolf; [2014]
  Nyckelord :Fastighetsjuridik; hyresjuridik; lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad; hyreslagen; besittningsskydd; UEB; privatuthyrningslagen;

  Sammanfattning : Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) trädde ikraft den 1 februari 2013 och är tillämplig när en privatperson hyr ut sin bostad. Lagens förmånliga regler tillkom för att stimulera privatpersoner att hyra ut sin bostad som de för tillfället inte nyttjar. LÄS MER