Sökning: "fastighetsmäklare etik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fastighetsmäklare etik.

 1. 1. Fastighetsmäklares etiska beslutsfattande : En studie om fastighetsmäklares kognitiva moraliska utveckling (CMD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Andgrim; Jenny Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :CMD; real estate agent; ethical decision making; moral judgment; CMD; fastighetsmäklare; etiskt beslutsfattande; moraliskt omdöme;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch (2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. LÄS MER

 2. 2. The effect of asymmetric information in real estate agent commissions

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kamila Kaczmarczyk; Sofia Kaddani; [2016]
  Nyckelord :Commission; Asymmetric information; Principal-agent problem; Conflict of interest; Ethics; Morals; Freedom of Contract; Consumer Protection; Provision; Asymmetrisk information; Intressekonflikter; Principal-agent problem; Etik; Moral; Avtalsfrihet; Konsumentskydd.;

  Sammanfattning : Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commissioncorresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission systemis usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combinationof both depending on the brokerage object's final selling price. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens ansvar - ett arbete om etik och praktik vid fastighetsförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Olin; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tiden är förbi när det räckte med ett handslag eller en enkel skriftlig överenskommelse för att göra upp en bostadsaffär. Det finns idag stora möjligheter att hitta just det boende man söker&semic på Internet, i specialtidningar och i dagstidningarna. LÄS MER