Sökning: "fastighetsmäklare faktorer värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fastighetsmäklare faktorer värdering.

 1. 1. Fastighetsmäklares värdering : En studie om beteendekonomiska faktorers påverkan vid värderingar av privatbostäder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emina Suljanovic; Moa Strid; [2022]
  Nyckelord :valuation; realtor; bias; customer influence; pricing; impartiality; värdering; fastighetsmäklare; bias; kundinflytande; prissättning; opartiskhet;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet är att förstå hur fastighetsmäklare resonerar vid värderingar av privatbostäder. För att kunna undersöka detta har det varit nödvändigt att förstå hur en fastighetsmäklares värderingsprocess går till samt hur de ser och bedömer värdepåverkande faktorer vid värdering av privatbostäder. LÄS MER

 2. 2. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Carl Sköld; Markus Stenberg; [2021]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; skogsfastigheter; värdering; värderingsmetoder; värdepåverkande faktorer; forest properties; real estate agents; valuation; valuation methods; value factors;

  Sammanfattning : Idag värderas skogsfastigheter som ska ut till försäljning vanligtvis av fastighetsmäklare. Vid en värdering ska fastighetsmäklaren således bedöma ett marknadsvärde för den enskilda fastigheten. Vid värdering av skogsfastigheter finns det ett par olika teoretiska metoder att tillgå för att göra en bedömning av värdet. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklares beslutsprocess : Beslut vid värdering av bostadsfastigheter och fastställande av utgångspris

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maja Persson; Carl-Adam Ryeskog; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; bostadsfastighet; beslutsprocess; värdering; värdehöjande faktorer; utgångspris.;

  Sammanfattning : Titel: Fastighetsmäklares beslutsprocess - Beslut vid värdering av bostadsfastigheter och fastställande av utgångspris. Problembakgrund: En bostadsaffär är för många privatpersoner den största affären i livet. LÄS MER

 4. 4. Den stora affären : En kvalitativ undersökning på kundens val av fastighetsmäklare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Bergh; Cecilia Risvall; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; företagsekonomi; fastighetsmäklare; fastighetsköp;

  Sammanfattning : För många är bostadsaffären den största och viktigaste affär de kommer genomföra under sin livstid. Eftersom denna affär har så pass stor betydelse väljer de flesta att anlita en fastighetsmäklare som stöd och hjälp under sin försäljning. LÄS MER

 5. 5. Klienters möjlighet att påverka fastighetsvärderingar : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Markus Jonsson; Linnéa Almbring Vahlberg; [2017]
  Nyckelord :Real estate valuation; client influence; Fastighetsvärdering; klientinflytande;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter är en tjänst som tillhandahålls av fastighetsvärderare på uppdrag av fastighetsägare och andra aktörer. Uppdraget innefattar ett flertal olika delmoment och under fastställandet av ett värdeutlåtande behöver fastighetsvärderare ta flera olika faktorer i beaktning. LÄS MER