Sökning: "fastighetsmäklarinspektionen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet fastighetsmäklarinspektionen.

 1. 1. Förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen : Vilka blir de rättsliga konsekvensen för fastighetsmäklarföretag när den nya fastighetsmäklarlagen träder kraft?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Chouhan Sonali; Linder Evelina; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarlagen; Fastighetsmäklarinspektionen; FMI; Fastighetsmäklarföretag;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar de rättsliga konsekvenserna för fastighetsmäklarföretag när den nya föreslagna Fastighetsmäklarlagen träder i kraft i juli. Denna studie undersöker därmed fastighetsmäklarföretags rättsläge enligt den nya fastighetsmäklarlagen. LÄS MER

 2. 2. Varför lämnar man fastighetsmäklaryrket? : En studie om varför tidigare mäklarstudenter lämnar yrket och vad de gör idag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :William He; Josef Kahn; [2021]
  Nyckelord :Real estate agents; the real estate inspectorate; deregistrations; why do individuals leave the profession; commission profession; ill health.; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarinspektionen; avregistreringar; varför lämnar individer yrket; provisions yrke; ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastighetsmäklare är en yrkesroll som förmedlar fastighetstjänster. Som en registrerad fastighetsmäklare är innehas behörig till att förmedla kommersiella lokaler, bostadsrätter, villor och tomträtter. LÄS MER

 3. 3. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER

 4. 4. Hyresförmedling : Vad avses med förmedlingsbegreppet, sett utifrån bostadssajter och relocationsföretag?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Ramberg; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; hyresförmedlare; registrering; Fastighetsmäklarinspektionen; relocationsföretag;

  Sammanfattning : Yrkesmässig förmedling av hyresrätter för bostadsändamål är sedan den 1 oktober 2003 reglerad i fastighetsmäklarlagen (2011:666) (FML), och i och med detta tillkom ett registreringskrav för förmedlarna. Hyresförmedlare innehar en skyldighet att registrera sig hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), vilka är tillsynsmyndighet över såväl fastighetsmäklare med fullständig registrering som fastighetsmäklare med enbart en registrering för förmedling av hyresrätter. LÄS MER

 5. 5. Begränsade besiktningsklausuler i samband med fastighetsköp : En systematisk analys beträffande det eventuella behovet av lagstadgade formkrav för begränsade besiktningsklausuler i fastighetsköpsavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Louise Loberg; Emma Wulff; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; besiktningsklausul; besiktningsklausuler; begränsad besiktningsklausul; begränsade besiktningsklausuler; formkrav; öppen besiktningsklausul; öppna besiktningsklausuler; jordabalken; fastighetsmäklarlagen; fastighetsmäklare; fastighetsmäklarinspektionen;

  Sammanfattning : Ett fastighetsköp är en betydande affär som de flesta personer genomför någon gång under sin livstid. Delvis på grund av fastigheters höga förmögenhetsrättsliga värde har lagstiftaren ansett det vara nödvändigt med vissa lagstadgade formkrav, som exempelvis att köpekontraktet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. LÄS MER