Sökning: "fastighetsrätt dolda fel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden fastighetsrätt dolda fel.

 1. 1. Säljarens upplysningsplikt vid försäljning av en fastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lukas Petré; [2019]
  Nyckelord :Upplysningsplikt; fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The primary inquiry in the thesis is whether the seller's disclosure obligation towards the buyer for property defects can be defined; For what types of defects does the seller have a duty to provide information and do situations exist in which an obligation to provide information always apply? The duty to provide disclosure is not expressly stated by law. Indirectly, on the other hand, it is possible to deduce an obligation to provide disclosure in a few sections of the law, for special situations. LÄS MER

 2. 2. Säljarens upplysningsplikt vid fastighetsöverlåtelser – efter Högsta domstolens avgörande i NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Waldebrink; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; köprätt; upplysningsplikt; undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Säljaren av en fastighet ansvarar för att fastigheten lever upp till vad som följer av köpeavtalet. För att fördela ansvaret för egenskaper som inte omfattas av avtalet har köparen belagts med vad som kan kallas för en undersökningsplikt. LÄS MER

 3. 3. Fastighetssäljarens upplysningsplikt - rättsläget före och efter NJA 2007 s. 86

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2017]
  Nyckelord :fastighetsrätt; upplysningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordabalkens felregler har genomgått lagändringar och utvecklats genom rättspraxis. I ett HD-avgörande, NJA 2007 s. 86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om. LÄS MER

 4. 4. Köparens möjlighet till rättelse vid fel i fastighet - caveat emptor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Atterstam; [2015]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fastighetsaffär är för många privatpersoner den överlägset största affären de gör i hela livet. Varje år säljs och köps småhus för över 124 miljarder. En undersökning från Länsförsäkringar visar att en tredjedel av alla köpare oroar sig för förekomsten av ”dolda fel” i den köpta fastigheten. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingsfel vid småhusbyggande - vem bär ansvaret?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Lassen; [2013]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; avtalsrätt; civilrätt en. private law ; entreprenadrätt en. Construction contract law ; fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; konsumenträtt en. consumer law rättsvetenskap en. law ; utvecklingsfel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vem som skall bära ansvaret för sk utvecklingsfel vid småhusbyggande. Kan beställaren/köparen i alla lägen för-vänta sig ett felfritt hus? Utredningen är baserad på traditionell rättsdogmatisk metod. LÄS MER