Sökning: "fastighetsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet fastighetsrätt.

 1. 1. Störningar i flerbostadshus : En jämförelse av hyres- och bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Selma Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; handelsrätt; hyresrätt; bostadsrätt; störningar; grannar; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Att kunna vistats ostört i sin bostad kan anses vara en fundamental rättighet som är väsentlig för människors välmående. Problem vad gäller störningar mellan grannar är en vanligt förekommande företeelse. Störningar mellan grannar uppstår framför allt i hyresrätter, men förekommer även i bostadsrätter. LÄS MER

 2. 2. Skenet bedrar vid inkongruenta ägarförhållanden : Frågan om föremål som har tillförts fastigheten av en delägare i fastigheten har blivit fast egendom.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lotten Blom; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; fast egendom; lös egendom; inkongruenta ägarförhållanden;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att utreda rättsläget för hur undantagsregeln i 2 kap. 4 § JB ska tillämpas. Med detta följer en utredning av begreppet ”annan än fastighetsägaren” som är ett rekvisit i regeln. För att kunna besvara syftet behövde först några delfrågeställningar besvaras. LÄS MER

 3. 3. Rätten till en trygg bostadsrätt - Konsumenträttsliga brister vid köp och ägande av bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Askergren; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; förmögenhetsrätt; förhandsavtal; konkurs; bostadsrättsförening; nyproduktion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cooperative apartments are one of the most common forms of housing in Sweden. There are closer to 30,000 active tenant owners’ associations and approximately one million cooperative apartments. In the last decade the price of a cooperative apartment has tripled, and many new construction projects have been launched. LÄS MER

 4. 4. Ditt hus, mitt kök? – Rättsvetenskaplig analys av samspelet mellan tillbehörsreglerna i 2 kap. JB och samägd respektive enskilt ägd egendom inom äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Einar Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; civilrätt; sakrätt; byggnadstillbehör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder vad gällande rätt är för relationen mellan samägd lös egendom, fast enskilt ägd egendom och tillbehörsreglerna i 2 kap. JB. LÄS MER

 5. 5. Kontrollansvaret möter hinderbestämmelsen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Jarlung; [2022]
  Nyckelord :fastighetsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 är ofta underliggande avtalsunderlag för utförandeentreprenader. Tolkning av standardavtal grundas på, om en gemensam partsavsikt saknas, en analys av villkorets ordalydelse, avtalets systematik och dess ändamålsskäl. LÄS MER