Sökning: "fastighetstransaktioner"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade ordet fastighetstransaktioner.

 1. 6. Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar - Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Andrea Josefsson; Amanda Utter; [2017]
  Nyckelord :Miljöbalken; fastighetstransaktioner; offentligrätt; civilrätt; miljöbalksundersökning; jordabalksundersökning; friskrivning; garanti; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket uppger att antalet potentiellt och bekräftat förorenade områden i Sverige under 2016 uppgick till 85 000. Siffran visar på att problemet med kontaminerad mark är tämligen omfattande. En grundsten i den svenska miljörätten är principen om att förorenaren, i detta fall verksamhetsutövaren, betalar. LÄS MER

 2. 7. Fastighetsförsäljning : Fast vs. lös egendom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Fast egendom; lös egendom; fastighetstransaktioner; paketering;

  Sammanfattning : Genom en lagändring 2003 skapades nya förutsättningar vid fastighetstransaktioner. Under det senaste decenniet har det vanligaste förfarandet vid en försäljning av en näringsfastighet varit att paketera fastigheten i ett dotterbolag och avyttra detta som lös egendom. LÄS MER

 3. 8. Utvecklingsmöjligheter inom Due Diligence i fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :John Strand; [2014]
  Nyckelord :Due Diligence; Real Estate transactions; Real Estate inspection; Merger and Acquisitions; Transaction costs; Asymmetric information; Due Diligence; fastighetstransaktion; fastighetsbesiktning; transaktionskostnader; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Due Diligence is today an important part of the transaction process through sales of properties and isan important process for both sellers and buyers. The process intends to review an asset before atransaction to minimize the risks associated with the acquisition by detecting weaknesses and verifythe asset's characteristics. LÄS MER

 4. 9. Återgång av fastighetstransaktioner : Förutsättningar för återgång och rättsverkningar därav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vanja Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Fastighetsaktioner - En studie av beslutspåverkande faktorer vid fastighetstransaktioner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Krok; [2013-07-16]
  Nyckelord :Beslut; beslutsfattande; beslutspåverkande faktorer; rationalitet; begränsad rationalitet; förvaltningsfastigheter; fastigheter; avyttring; förvärv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER