Sökning: "fastighetsvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet fastighetsvärdering.

 1. 1. The Effects of E-commerce on Retail Property Values : A study about how the growth of e-commerce affects property values in the retail real estate sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Charlotte Lund; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; retail; real estate; property valuation; Property values; omni-channel retailing; E-handel; detaljhandel; fastighetsvärdering; fastighetsvärden; multikanaler;

  Sammanfattning : With new ways of shopping, it could be assumed that not all actors within the retail sector will come out as winners. As the growth of e-commerce has been continuously rapid over many years, there is evidence for physical retailers suffering of sales losses. LÄS MER

 2. 2. Värdepåverkan av swimmingpool på småhusfastigheter i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Amanda Jones; Mikaela Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Fastighetstaxering; ortsprismetod; småhusfastighet; fastighetsvärdering; swimmingpool;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att den ska bidra med kunskap kring hur mycket en utomhusswimmingpool påverkar marknadsvärdet för småhusfastigheter i Gävle. Bakomliggande anledning till varf.r studien genomf.rs . LÄS MER

 3. 3. Fastighetsvärdering i lågkonjunkturer : Med utgångspunkt finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Christofer Pool Wiklund; Josefine Havdelin; [2020]
  Nyckelord :Property valuation; recession; financial crisis; Fastighetsvärdering; lågkonjunktur; finanskris;

  Sammanfattning : I det här kandidatexamensarbetet undersöks vilka incitament som kan leda till att kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad kan ha varit övervärderade under finanskrisen 2008. Uppsatsen diskuterar även vilka parametrar som kan bidrar till en ökad osäkerhet i fastighetsvärderingar under lågkonjunkturen och hur fastighetsägare eventuellt påverkar värderingen i en riktning som genererar ett större fastighetsvärde. LÄS MER

 4. 4. Hur förändrades bostadspriserna i Marieholm efter en utökad transportmöjlighet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emin Karaman; Kujtim Matarova; Ola Nilsson; [2020]
  Nyckelord :regression; tågstation; prispåverkande faktorer;

  Sammanfattning : En ökad transportkommunikation i form av tågstation har visat sig vara en prispåverkande faktor vid bostads- och fastighetsvärdering runt om i hela världen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur tillförseln av tågstationen i Marieholm påverkat bostadspriserna. LÄS MER

 5. 5. En maskininlärningsanalys av ursprunget till bostadsområdens attraktionskraft : En kvantitativ studie kring Points of Interest inverkan på bostadsområdens attraktionskraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Jansson; Viktoria Sjöbohm; [2020]
  Nyckelord :Infrastructure; Location; Machine Learning; Point of Interest; Random Forest Regression; Real Estate; Stockholm; Valuable Parameters; Valuation; Bostadsrätt; bostadsområde; fastighetsvärdering; maskininlärning; regressionsanalys; samhällsplanering; Stockholm; värdepåverkande parametrar;

  Sammanfattning : Efterfrågan på bostadsrätter i Stockholm har under de senaste åren varit hög och priserna svänger ständigt. Idag är många överens om att ‘läget’ är en av de viktigaste parametrarna i värderingen av en bostadsrätt men vad ‘läget’ egentligen innebär är inte lika självklart. LÄS MER