Sökning: "fastighetsvetenskap malmö högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fastighetsvetenskap malmö högskola.

 1. 1. Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Helm; Catharina Swartz; [2017]
  Nyckelord :Besittningsskydd; Hyresgäst; Hyresvärd; Förverkandegrunder; hyresrätt; rättsfall; Security of tenure; Tenant; Landlord; Forfeiture of property; Tenancy; Case;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Magnus Grankvist; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding;

  Sammanfattning : Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elvira Andersson; Anna Lundström; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; hållbarhet; socialt ansvar; genus; jämställdhet; Corporate Social Responsibility CSR ; sustainability; social responsibillity; gender; equality;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Responsibility - Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus. Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats, 15 hp Författare: Anna Lundström & Elvira Andersson Handledare: Karin Staffansson Pauli Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhet, socialt ansvar, genus, jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Ensam är inte alltid stark - en studie om kluster inom fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Reslow; [2016]
  Nyckelord :kluster;

  Sammanfattning : Titel: Ensam är inte alltid stark- en studie om kluster i fastighetsbranschen. Kurs: FF321F Fastighetsvetenskap: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Författare: Emma Reslow Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Kluster, kvalitativ studie, fastighetsbranschen Syfte: Finns kluster inom fastighetsbranschen egentligen. LÄS MER

 5. 5. Ger miljöcertifierade fastigheter fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ahmed Abdulrahman; Fadi El Hage; [2016]
  Nyckelord :Miljöcertifiering; Marknadsfördel; Signaler; Kommersiella fastigheter; Environmental Certification; Market Advantage; Signals; Commercial Real Estate;

  Sammanfattning : Titel: En undersökning av hur vidare miljöcertifierade fastigheter ger fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden. Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Ahmed Abdulrahman & Fadi El Hage Handledare: Peter Palm Nyckelord: Miljöcertifiering, Marknadsfördel, Signaler, Kommersiella fastigheter Att miljöcertifiera innebär att man höjer standarden av den tekniska installationen i fastigheten. LÄS MER