Sökning: "fasting blood glucose"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fasting blood glucose.

 1. 1. Har fermenterad kimchi i jämförelse med färsk kimchi effekt på fasteblodglukos hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nicole Andersson; Iman Issa; [2021-08-06]
  Nyckelord :Kimchi; diabetes; fasteblodglukos; random; fermenterad kimchi; färsk kimchi; fasting blood glucose; fermented kimchi; fresh kimchi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Does fermented kimchi in comparison with fresh kimchi have an effect on fasting blood glucose in adults? Authors: Iman Issa and Nicole Andersson Supervisor: Klara Sjögren Examiner: Jenny van Odijk Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: May 26, 2021 Background: Diabetes is one of the leading causes of death and it is proportional equivalent with age. Obesity and low physical activity increase the risk of developing diabetes. LÄS MER

 2. 2. Komplikationer under anestesi hos hundar med kroppsvikt under 5 kg : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Hedenskog; [2021]
  Nyckelord :hund; anestesi; anestesikomplikationer; små hundar; hypotermi; hypoglykemi; reflux; aspiration;

  Sammanfattning : Risken för anestesi- eller sederingsrelaterad död beräknas vara omkring 0,17 % hos hundar. I en studie har kroppsvikt under 5 kg visat sig bidra till nästan åtta gånger större risk för anestesirelaterad död jämfört med högre kroppsvikt. Studier som förklarar den ökade risken hos hundar under 5 kg är få. LÄS MER

 3. 3. Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Vigren; [2021]
  Nyckelord :Ekvint metabolt syndrom; EMS; kanagliflozin; SGLT2-hämmare;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom, EMS, är en komplex sjukdom. Hästar med EMS har en onormal fettmetabolism, insulinresistens och ökad risk för fång. Just höga insulinnivåer i blodet har ett starkt samband med utvecklandet av fång. LÄS MER

 4. 4. Effect of Oat Bio-actives on Cardiometabolic Related Variables in Humans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Yi Wang; [2021]
  Nyckelord :oat polar lipids; bio-actives; metabolic diseases; applied nutrition; food chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : Consumers are becoming interested in oats as a healthy food. Several studies have investigated the impact of oats components on human metabolism. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i morfologiska mått och hullbedömningsparametrar i relation till faktisk kroppsvikt hos EMS-hästar under behandling med en SGLT2-hämmare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Veronica Ekström; Sanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :BCS; body condition score; CNS; cresty neck score; ekvint metabolt syndrom; EMS; fång; hullbedömning; häst; SGLT2-hämmare; viktnedgång; övervikt;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett vanligt sjukdomstillstånd hos hästar och ponnyer där insulindysreglering (ID) är en grundläggande komponent. Insulindysreglering är ett övergripande begrepp som används för att beskriva hästar med insulinresistens (IR) och/eller hyperinsulinemi (förhöjda insulinkoncentrationer i blodet) vid fasta och/eller efter utfodring. LÄS MER