Sökning: "fastställande av faderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fastställande av faderskap.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Fastställande av föräldraskap – Ett område i behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Melin; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; civilrätt; föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget för hur man fastställer faderskap, moderskap och föräldraskap och därefter diskutera om regleringen i föräldrabalken har spelat ut sin roll i dagens samhälle och om den är i behov av förändring. Uppsatsen tar utgångspunkt i principen om barnets bästa. LÄS MER

 3. 3. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

 4. 4. Fastställande av faderskap : En lagstiftning i behov av förändring?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Evelina Petersson; Malin Dahlin; [2017]
  Nyckelord :faderskap; fastställande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fader är den som giftermålet utpekar – En förlegad presumtionsregel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Lundin; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; faderskap; faderskapspresumtionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om faderskapspresumtionen spelat ut sin roll och huruvida den är förenlig med barnets bästa. Faderskapspresumtionen är känd redan från den romerska rätten och innebär att när en gift kvinna får barn antas hennes make vara far till barnet. LÄS MER