Sökning: "fat bodies"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fat bodies.

 1. 1. Jag tänker på mig själv som en nakenakt : En studie av Marianne Lindberg De Geers skulptur Jag tänker på mig själv i relation till nakenakten som motivkategori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Carnvik; [2019]
  Nyckelord :art history; female nude; semiotics; female bodies; deviant bodies; Marianne Lindberg De Geer; public sculpture; framing; the obscene body; anorectic bodies; emaciated bodies; fat bodies; gendering; bildsemiotik; offentlig skulptur; chockbild; nakenakt; Marianne Lindberg De Geer; representation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze the Swedish artist Marianne Lindberg De Geer’s public sculpture Jag tänker på mig själv in relation to the female nude as a traditional motif within the western art and aesthetic. The artwork in question depicts two naked upright standing women, one of whom is represented as emaciated and skinny and the other one as voluminous and fat. LÄS MER

 2. 2. "Fet och olycklig VS Smal och lycklig" : En kvalitativ innehållsanalys av hur tv-programmet Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Elin Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Reality-tv; Biggest Loser; Sweden; weight-stigma; MCDA; overweight; Reality-tv; Biggest Loser; Sverige; viktstigmatisering; MCDA; övervikt;

  Sammanfattning : Den här studien använder sig av en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) för att undersöka hur reality-showen Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga. Syftet med studien är att analysera hur seriens finalister framställs när dem är överviktiga respektive när dem är normalviktiga, samt undersöka ifall viktstigmatiserade attityder kommer till uttryck i programmet. LÄS MER

 3. 3. Fat talk in online discourse. A comparison of pro-anorexia and body positivity on social media.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marieke van Tour; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study will compare two online communities; pro-anorexia and body positivity through a retrieval of posts tagged with the hashtags #thinspo (‘thin inspiration’) and #bopo (‘body positivity’) respectively. Two corpora of 120 posts per community were comprised and then processed in AntConc with the aid of a corpus linguistic approach. LÄS MER

 4. 4. Hur viktig är vikten? : En kvantitativ och kvalitativ studie av Expressen och Aftonbladets framställning av vikt, utseende och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Embla Jernstig; Mikaela Wikström; [2017]
  Nyckelord :Media logic; weight; health; diet; newspaper.; Medielogik; vikt; hälsa; kost; diet; Aftonbladet; Expressen.;

  Sammanfattning : In media we often see articles about how to lose weight, what we shouldn’t like about our bodies and how to get rid of these so called problems. In this essay we examine how weight is portrayed in Sweden’s two largest evening papers, Expressen and Aftonbladet. LÄS MER

 5. 5. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Camilla Wallén; [2017]
  Nyckelord :Body positivity; Body activism; Discourse analysis; Semiotic analysis; Kroppspositivism; Kroppsaktivism; Diskursanalys; Semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. LÄS MER