Sökning: "fat mass"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden fat mass.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Abstract Title: The effect of protein supplements on body composition during weight loss in overweight and obese adults - A systematic review articleAuthor: Jonny Trinh and Tilda OlssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: Overweight and obesity have turned into a global epidemic in recent decades, where the risk of comorbidity is increasing. Treatment of overweight and obesity includes lifestyle changes, where diet and physical activity are paramount. LÄS MER

 2. 2. Orlistat : Viktminskning med orlistat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sliva Hajo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. LÄS MER

 3. 3. FOOD PREFERENCES ASSOCIATED WITH AGE, SEX ANDWEIGHT CATEGORY.

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ola Örman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A large proportion of the population is over 65 years of age and this will continue to rise inthe years to come. According to the World health organization and the US National instituteof aging, as a person ages an increasing loss of appetite leads to problems of getting thenecessary nutrition. LÄS MER

 4. 4. Effekten av Intermittent fasta och tidsbegränsat energiintag vs kontinuerlig energirestriktion på viktreduktion och kroppskomposition : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Casper Poulsen; Max Brücher; [2021]
  Nyckelord :Intermittent fasting; Time-restricted feeding; continuous energy restriction; Weight loss; Body composition; Intermittent fasta; tidsbegränsat energiintag; kontinuerlig energirestriktion; viktreduktion; kroppskomposition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler individer i välutvecklade länder kan klassificeras som överviktiga. Övervikt och fetma ökar risken för en mängd olika sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och för tidig död i Sverige. Det finns därför behov för att kunna rekommendera effektiva kostinterventioner. LÄS MER

 5. 5. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Nyckelord :katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. LÄS MER