Sökning: "fatherhood"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet fatherhood.

 1. 1. Do fathers care? Examining caring experiences of Ugandan transnational fathers in Gothenburg Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rogers Mpaata; [2021-02-25]
  Nyckelord :fatherhood; perceptions; transnational; caring; children;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to explore caring experiences of transnational Ugandan fathers in Gothenburg Sweden based on their caring lived realities taking in account of their understanding of care. The aims of the study are to examine the perception and interpretation of childcaring by transnational fathers, analyse ways in which fathers were able to put their perceptions into practice and resource mechanisms that have facilitated their dealing with feelings of imperfection in child caring. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER

 3. 3. Jämställda pappor? : En intervjustudie om pappors upplevelse av jämställdhet i föräldrablivandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Outi Marttila; Siri Skoglund; [2020]
  Nyckelord :gender equal parenting; fathers; transition to parenthood; social structures; thematic analysis; jämställt föräldraskap; pappor; föräldrablivande; sociala strukturer; tematisk analys;

  Sammanfattning : I Sverige har normerna kring och synen på faderskap länge varit i förändring och idag både eftersträvas och uppmuntras jämställt föräldraskap. Jämställdhet i föräldraskapet mäts ofta kvantitativt och saknar kvalitativa nyanser. LÄS MER

 4. 4. Finding Fathers in Business : A Critical Discourse Analysis of Fatherhood Practices in the Swedish Business World

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Tora Åsling; [2020]
  Nyckelord :Paternity Leave; Gender; Masculinities; Transnational Business Masculinity; Critical Discourse Analysis; European Studies; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis sheds light on a particular group of men in Swedish society: fathers working in business. According to R.W. Connell’s theory, these men hold significant power as businesses become increasingly globalised. LÄS MER

 5. 5. Vem är en mördare? : En jämförande studie av Aftonbladets porträttering av mördande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Julia Emanuelsson; Linnéa Hyensjö; [2020]
  Nyckelord :Agenda-setting; Gender studies; parenthood; murder; infanticide; Dagordning; genusvetenskap; föräldraskap; mord; barnadråp;

  Sammanfattning : With a qualitative text analysis, we have studied how media portrays a mother and a father who have murdered their child and if, and how, this portraiture differs. This is a study based on 32 articles from the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. LÄS MER