Sökning: "fathers"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet fathers.

 1. 1. Do fathers care? Examining caring experiences of Ugandan transnational fathers in Gothenburg Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rogers Mpaata; [2021-02-25]
  Nyckelord :fatherhood; perceptions; transnational; caring; children;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to explore caring experiences of transnational Ugandan fathers in Gothenburg Sweden based on their caring lived realities taking in account of their understanding of care. The aims of the study are to examine the perception and interpretation of childcaring by transnational fathers, analyse ways in which fathers were able to put their perceptions into practice and resource mechanisms that have facilitated their dealing with feelings of imperfection in child caring. LÄS MER

 2. 2. Exploration of the hereditary cause of sex ratio distortion in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susan Ott; [2021]
  Nyckelord :Sex ratio; horse; selfish genetic elements; meiotic drive; Icelandic horse; Standardbred horse; Coldblooded trotters; heritability; Trivers-Willard hypothesis; pedigree data;

  Sammanfattning : Even sex ratios are seen as evolutionarily stable and are maintained by a selection against a skewed sex ratio. However, sometimes sex ratios at birth are skewed towards one sex. Reasons for this phenomenon are often unknown. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsförmågor som kapital och strategi : Studenters värdering och avsedda bruk av ledarskapsförmågor för att positionera sig i arbetslivet

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linus Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership is attributed great effect on organizations’ working-environment, effectiveness and profit. Leadership is also associated to managers, but leadership skills is not described as necessary for becoming a manager. LÄS MER

 4. 4. Välmående hos utrikesfödda föräldrar under postpartum-perioden jämfört med inrikesfödda föräldrar samt riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa : En kvantitativ studie med deskriptiv & explorativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nerué Osman; [2021]
  Nyckelord :Mental Illness; Parental Stress; Risk Factors; Foreign-born; Swedish-born; Mental Well-Being; Well-Being; Psychological Well-Being; Postpartum; Psykisk ohälsa; Föräldrastress; Riskfaktorer; Utrikesfödd; Inrikesfödd; Välmående; Psykologiskt välmående; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum är en utmanande tidsperiod med ökad risk för psykisk ohälsa hos föräldrar. De flesta studier som har genomförts har undersökt inrikesfödda mödrar. Det saknas studier som undersöker postpartum-relaterad psykisk ohälsa hos utrikesfödda föräldrar i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Fadern och sonen – de förlorade : En studie av maskulinitet och faderskap i Paul Austers City of Glass och The Locked Room

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Ålund Thorgren; [2021]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; amerikansk litteratur; postmodern litteratur; trilogi;

  Sammanfattning : Paul Austers New York Trilogy has long been considered a classic postmodern detective tale. But isn’t there more to the story? In this study I investigate how masculinity and fatherhood is portrayed in the first and the third novel of the trilogy, City of Glass and The Locked Room. Using a theoretical framework including R.W. LÄS MER