Sökning: "fatigue"

Visar resultat 1 - 5 av 1383 uppsatser innehållade ordet fatigue.

 1. 1. Griesbach Rethought: The Synoptic Problem Reviewed The Griesbach Hypothesis (Two-Gospel Hypothesis) Examined in Light of Ancient Compositional Book Production

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mattias Dufvevind; [2022-02-03]
  Nyckelord :Jesus; Gospels; Two-Document hypothesis 2DH ; Two-Gospel hypothesis 2GH ; Griesbach; Farrer-Goulder-Goodacre hypothesis FGG ; Matthew-Conflator hypothesis MCH ; Markan posteriority; Synoptics; Synoptic Problem;

  Sammanfattning : This paper investigates the Two-Gospel hypothesis from an ancient compositional book-producing practices. Mark is seen as the middle term and most important is the theoretical framework of book production in antiquity through which we need to view the Gospels. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 3. 3. Hur effektivt är kombinationsterapi med adefovir och lamivudin jämfört med monoterapi med adefovir hos personer med kronisk hepatit B

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hepatit B virus; kronisk hepatit B; adefovir; lamivudin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hepatit B virus (HBV) tillhör familjen hepadnavirus och kronisk HBV finns hos ungefär 257 miljoner människor. Kronisk HBV kan orsaka levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och andra svåra leversjukdomar vilket leder till 887,000 dödsfall per år. Symptomen för HBV är illamående, gulsot och mörkfärgat urin. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Parkinsons sjukdom : Med fokus på konsekvenserna av Fatigue i aktiviteter - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Lina Bjurman; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; fatigue; kvalitativ; litteraturstudie; aktiviteter; arbetsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Parkinson sjukdom (PS) är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen globalt efter Alzheimers sjukdom. Vad som orsakar PS är inte heller klarlagt. De icke-motoriska symtomen, inklusive fatigue orsakar lika stora begränsningar i aktivitet som de motoriska symtomen. LÄS MER

 5. 5. Neuromuscular function and systemic immune response following a simulated soccer match: potential predictors of injury risk and recovery effect of post-match hot and cold water immersion

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objective: The injury incidence in youth soccer remains high, and the incidence pattern suggests an increased susceptibility to injury during fatigue. However, the support for the recovery modalities used in professional soccer, such as cold/hot water immersion (CWI/HWI), is either conflicting or lacking. LÄS MER