Sökning: "fatness"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet fatness.

 1. 1. Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar : konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hilda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :tjur; mjölkras; köttras; korsningsavel; tillväxt; fodereffektivitet; slaktkroppsegenskaper;

  Sammanfattning : Eftersom nötköttsproduktionen är nära integrerat med mjölkproduktionen har köttrasinsemination blivit ett sätt för lantbrukare att få ett ökat värde vid slakt för ungnöt som ej används till rekrytering. Nötkreatur av köttras har högre tillväxtkapacitet, ett högre slaktutbyte och har en slaktkropp med mer muskler än nötkreatur av mjölkras. LÄS MER

 2. 2. Antagonismer om den tjocka kroppen: En diskursanalys av HOBS och Feta tankars utsagor om kroppsvikt, hälsa och viktminskningsoperationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Fat studies; discours analysing; governing; medicine discourses; weight loss surgeries; diskursanalys; liberal styrning; medicinska diskurser; viktminskningsoperationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : This examination approaches the field known as fat studies, which by critical problematisation challenges the dominating view of the fat body. Using the discourse analysis What´s the problem represented to be? problem representations regarding body weight, health and weight loss surgery by the association HOBS (Hälsa oberoende av storlek) and the project Feta tankar are compared in relation to a discourse that regards fatness as an epidemic. LÄS MER

 3. 3. The effect of production system on carcass and meat quality in lambs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Stenberg; [2017]
  Nyckelord :intact male lamb; production system; pH; temperature; lactate;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate effects of different production models in Swedish lamb production on live weight gain (LWG), carcass quality and meat quality. The experiment included four typical production models for weaned male lambs in Sweden; indoor feeding (group 1), grazing on cultivated pasture (meadow fescue (Festuca pratensis Huds. LÄS MER

 4. 4. Ättider av hösilage hos aktivt grupphållna hästar jämfört med uppstallade hästar på box

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Erika Nilsson; Vanja Sandell; [2016]
  Nyckelord :ättider; grovfoder; inhysning; aktiv grupphästhållning;

  Sammanfattning : According to the evolution, the horse has developed to an herbivore that lives in herds on the plains. Despite the domestication the natural behavior of the horse has not changed. The gastro-intestinal tract is adapted to processing grass from grazing approximately 14-16 hours of the day. LÄS MER

 5. 5. Kropp, tjockhet och genus : En kritisk diskursanalys av nätdiskussionsforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Moen; [2016]
  Nyckelord :Web hatred; flashback; women s bodies; fatness; sexuality; intersectionality; Näthat; flashback; kvinnokroppar; tjockhet; sexualitet; intersektionalitet;

  Sammanfattning : In recent years, there have been many debates about fat female bodies in the media. Fat women are often associated with moral failure, laziness and stupidity. Women’s fat bodies are loaded with negative meanings because of dominant negative attitudes. LÄS MER