Sökning: "fattiga och rika länder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden fattiga och rika länder.

 1. 1. Hur påverkar vattenbrist konfliktintensitet? : Vattenbrist i Jemen och Libyen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; Natalie Varady; [2018]
  Nyckelord :vattenbrist; konfliktintensitet; Jemen; Libyen; inomstatliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vatten är grundläggande för mänsklig hälsa och livskvalitet, och en allvarlig vattenbrist kan ha förödande konsekvenser för stater och deras befolkning. Denna uppsats är en komparativ studie av hur vattenbrist påverkar konfliktintensitet. LÄS MER

 2. 2. Korruption och tillväxt : Ett globalt perspektiv på samband mellan korruption och ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Julia Pärsdotter; Carl-Otto Backteman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Countries are different from one another. Both in size, culture, religion, living standards, and that may be one of the explanation to why countries have different economic conditions. This study deepens in economic growth, which is a measure of the country's productivity. LÄS MER

 3. 3. Aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt - En empirisk undersökning angående sambandet mellan antalet börsnoterade företag och BNP-tillväxt vid olika stadier av ekonomisk utveckling.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Paulina Winbladh; [2013]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Diversifiering; Aktiemarknaden; Paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan förmågan att diversifiera på ett lands aktiemarknad och ekonomisk tillväxten. Genom att göra en multipel regression med paneldata för två urval av länder (fattiga och rika länder) kan sambandet mellan antalet börsnoterade företag och BNP-tillväxt undersökas vid olika stadier avekonomisk utveckling. LÄS MER

 4. 4. Barnfattigdom : En kvalitativ studie om hur fem aktörer inom den ideella sektorn i Stockholm uppfattar och arbetar mot barnfattigdom

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Finan Tesfai; Michael Åkerholm; [2013]
  Nyckelord :Child poverty; Poor children; Economic vulnerability; Social exclusion; Prevention; Problems; Barnfattigdom; Fattiga barn; Ekonomisk utsatthet; Social utsatthet; Förebyggande arbete; Problem;

  Sammanfattning : Salonen (2012a) skriver att Sverige är ett av världens rikaste länder där välståndet har ökat. I samma veva som välståndet har ökat har även klyftorna mellan rika och fattiga ökat och därmed har siffran gällande barnfattigdom stigit (Salonen 2012a). LÄS MER

 5. 5. Faktorer som driver användandet av bundet bistånd - En studie utifrån givarländernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Offentliga utgifter; Korruption; DAC OECD; Givarländerna; Bundet bistånd; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att ge bistånd ses som en plikt för de rika länderna att ge till de fattiga framförallt på grund av mänskligt medlidande, detta är också något som många länder lever upp till. Dock kan bistånd användas som ett politiskt eller ekonomiskt verktyg av givarländerna i form av bundet bistånd. LÄS MER