Sökning: "fattigdom utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fattigdom utanförskap.

 1. 1. "Alla ska få känna tillhörighet" : En kvalitativ intervjustudie om fritidsgårdens arbete med barn i fattigdom

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin van Bruggen; Anna Cajback; [2018]
  Nyckelord :Child poverty; segregation; youth center; class; consumer society; alienation; socioeconomic deprived area; Barnfattigdom; bostadssegregation; fritidsgård; klass; konsumtionssamhälle; utanförskap; socioekonomiskt utsatt område;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate various aspects of child poverty related to the work at youth centers. The purpose of the study is also to investigate experiences of the area in which the youth center is located. LÄS MER

 2. 2. Ensamstående mödrars utanförskap : En kvalitativ studie om att leva med knapp ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Camilla Norman; [2017]
  Nyckelord :Poverty; Single mother; Single families; Fattigdom; Ensamstående mödrar; Ensamstående förälder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ensamstående mödrar upplever vardagen vid knapp ekonomi. Uppsatsen är baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien har sex stycken ensamstående mödrar och en socialsekreterare med ansvar inom försörjningsstöd deltagit. LÄS MER

 3. 3. ”Social hållbarhet handlar om någon sorts mognadsgrad” Teori möter praktik för en ökad hållbarhet i bostadsbyggandet - intervjuer med sju aktörer i bostadssektorn i Malmö.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Mattias Lind; [2016]
  Nyckelord :climate change; sustainable development; social sustainability; social capital; housing market; valuation tool; Malmö; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, the concept of sustainability is central in several housing projects, not to mention the many other socio-technological projects for which the concept is a directive. In this study I problematize the relation of the paradigm of sustainable development to one of its main “pillars”, the social dimension, and how this can relate to the greatest challenge of our generation – climate change. LÄS MER

 4. 4. Hur används begreppet utanförskap i media? : En diskursanalys av begreppet utanförskap.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen;

  Författare :Dalia Youniss; Abeer Youniss; [2016]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; massmedia; representation; utanförskap;

  Sammanfattning : SammanfattningUtanförskap är ett begrepp som förekommer flitigt i massmedia. Syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur begreppet utanförskap konstrueras i media, närmare bestämt i ledarartiklar från dagstidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 5. 5. ”Det går inte att ta dem ur deras rytm” Konstruktioner av rumänska romers utanförskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Thunberg Heffern; [2015-06-26]
  Nyckelord :Socialt arbete; Romer; Rumänien; Fattigdom;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur aktörer inom det sociala arbetet i Rumänien talar om ochbenämner romer, hur de konstruerar orsakerna till deras marginalisering och hur deanser att man kan förbättra deras situation. Studien bygger på tio intervjuer med olikaaktörer inom det sociala arbetet. LÄS MER